Názov
Kategória
Známka
II
IV
V
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %47 %88 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
B74 %57 %58 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-68 %55 %57 %
4Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-60 %40 %94 %
5Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-80 %35 %43 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-45 %60 %90 %
7Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-40 %70 %38 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-58 %50 %33 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-45 %44 %60 %
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-63 %28 %69 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-60 %50 %49 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+66 %36 %32 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+57 %35 %24 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+45 %23 %72 %
15Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+59 %26 %42 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %38 %44 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+53 %51 %36 %
18Verejné prístavy, a.s.
štátna
C50 %33 %53 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C52 %37 %18 %
20Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %24 %33 %
21Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C20 %55 %50 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C51 %40 %22 %
23Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C53 %47 %17 %
24Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C51 %45 %17 %
25Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C16 %43 %71 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C59 %24 %6 %
27Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C34 %41 %17 %
28Transpetrol, a.s.
štátna
C-35 %23 %43 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-56 %28 %17 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-25 %60 %38 %
31Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-48 %33 %22 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-49 %18 %18 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-30 %36 %22 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %30 %22 %
35Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-38 %43 %17 %
36Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+42 %22 %39 %
37Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %30 %16 %
38Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+42 %21 %26 %
39BIONT, a.s.
štátna
D+53 %40 %0 %
Priemer
D+37 %31 %29 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+52 %30 %56 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+43 %38 %8 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+28 %41 %22 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+24 %44 %22 %
44Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+41 %35 %35 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+42 %34 %22 %
46Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+32 %45 %6 %
47Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+17 %40 %22 %
48Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D16 %31 %12 %
49Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D11 %14 %67 %
50Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D19 %33 %17 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %25 %11 %
52Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D41 %16 %6 %
53Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %28 %22 %
54MH Invest, s.r.o.
štátna
D58 %22 %21 %
55Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %5 %22 %
56Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D18 %38 %17 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %21 %26 %
58DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-30 %15 %17 %
59Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-43 %30 %4 %
60Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-18 %15 %32 %
61Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-24 %18 %17 %
62MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-31 %36 %28 %
63Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-8 %18 %11 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-38 %18 %6 %
65Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-3 %20 %17 %
66Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-30 %20 %22 %
67Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+14 %18 %17 %
68Rudné bane, š.p.
štátna
E+42 %24 %0 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
E+33 %8 %17 %
70Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+14 %10 %11 %
71Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %13 %22 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+10 %28 %78 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %13 %17 %
74KSP, s.r.o.
mestská
E+32 %24 %22 %
75BPM, s.r.o.
mestská
E+29 %16 %0 %
76Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+8 %23 %22 %
77Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E14 %39 %17 %
78SMS TTSK s.r.o.
župná
E36 %8 %0 %
79Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E7 %21 %19 %
80Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E18 %17 %17 %
81Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-15 %18 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte