Názov
Kategória
Známka
II
IV
V
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-15 %18 %0 %
2Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E18 %17 %17 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E7 %21 %19 %
4SMS TTSK s.r.o.
župná
E36 %8 %0 %
5Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E14 %39 %17 %
6Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+8 %23 %22 %
7BPM, s.r.o.
mestská
E+29 %16 %0 %
8KSP, s.r.o.
mestská
E+32 %24 %22 %
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %13 %17 %
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+10 %28 %78 %
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %13 %22 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+14 %10 %11 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
E+33 %8 %17 %
14Rudné bane, š.p.
štátna
E+42 %24 %0 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+14 %18 %17 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-30 %20 %22 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-3 %20 %17 %
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-38 %18 %6 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-8 %18 %11 %
20MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-31 %36 %28 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-24 %18 %17 %
22Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-18 %15 %32 %
23Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-43 %30 %4 %
24DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-30 %15 %17 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %21 %26 %
26Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D18 %38 %17 %
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %5 %22 %
28MH Invest, s.r.o.
štátna
D58 %22 %21 %
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %28 %22 %
30Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D41 %16 %6 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %25 %11 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D19 %33 %17 %
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D11 %14 %67 %
34Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D16 %31 %12 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+17 %40 %22 %
36Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+32 %45 %6 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+42 %34 %22 %
38Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+41 %35 %35 %
39Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+24 %44 %22 %
40Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+28 %41 %22 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+43 %38 %8 %
42Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+52 %30 %56 %
Priemer
D+37 %31 %29 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+53 %40 %0 %
44Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+42 %21 %26 %
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %30 %16 %
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+42 %22 %39 %
47Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-38 %43 %17 %
48Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %30 %22 %
49Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-30 %36 %22 %
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-49 %18 %18 %
51Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-48 %33 %22 %
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-25 %60 %38 %
53TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-56 %28 %17 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-35 %23 %43 %
55Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C34 %41 %17 %
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C59 %24 %6 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C16 %43 %71 %
58Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C51 %45 %17 %
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C53 %47 %17 %
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C51 %40 %22 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C20 %55 %50 %
62Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %24 %33 %
63Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C52 %37 %18 %
64Verejné prístavy, a.s.
štátna
C50 %33 %53 %
65Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+53 %51 %36 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %38 %44 %
67Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+59 %26 %42 %
68Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+45 %23 %72 %
69Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+57 %35 %24 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+66 %36 %32 %
71Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-60 %50 %49 %
72Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-63 %28 %69 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-45 %44 %60 %
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-58 %50 %33 %
75Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-40 %70 %38 %
76Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-45 %60 %90 %
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-80 %35 %43 %
78Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-60 %40 %94 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-68 %55 %57 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
B74 %57 %58 %
81Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %47 %88 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte