Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %15 %
2Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %18 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %7 %
4SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %36 %
5Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %14 %
6Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %
7BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %
8KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %32 %
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %17 %
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %10 %
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %10 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %14 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %33 %
14Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %42 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %14 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %30 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %3 %
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %38 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %8 %
20MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %31 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %24 %
22Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %18 %
23Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %43 %
24DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %30 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %27 %
26Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %18 %
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %22 %
28MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %58 %
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %
30Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %41 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %30 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %19 %
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %11 %
34Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %16 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %17 %
36Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %32 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %42 %
38Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %41 %
39Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %24 %
40Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %28 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %43 %
42Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %52 %
Priemer
D+38 %37 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+39 %53 %
44Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %42 %
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %39 %
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %42 %
47Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %38 %
48Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %41 %
49Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %30 %
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %49 %
51Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %48 %
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %25 %
53TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %56 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %35 %
55Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %34 %
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %59 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %16 %
58Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %51 %
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %53 %
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %51 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %20 %
62Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %
63Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %52 %
64Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %50 %
65Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %53 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %
67Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %59 %
68Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %45 %
69Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %57 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %66 %
71Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %60 %
72Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %63 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %45 %
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %58 %
75Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %
76Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %45 %
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %80 %
78Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %60 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %68 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %74 %
81Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %64 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte