Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %80 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %74 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %68 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %66 %
5Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %64 %
6Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %63 %
7Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %60 %
7Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %60 %
9Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %59 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %59 %
11MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %58 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %58 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %57 %
13Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %56 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %
17BIONT, a.s.
štátna
D+39 %53 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %53 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %53 %
20Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %52 %
20Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %52 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %51 %
22Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %51 %
24Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %50 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %49 %
26Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %48 %
27Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %45 %
27Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %45 %
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %45 %
30Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %43 %
30Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %43 %
32Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %42 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %42 %
32Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %42 %
32Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %42 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %41 %
36Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %41 %
36Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %41 %
40Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %39 %
42Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %38 %
42Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %38 %
Priemer
D+38 %37 %
44SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %36 %
45Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %35 %
46Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %34 %
47ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %33 %
48KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %32 %
48Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %32 %
50MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %31 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %30 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %30 %
51Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %30 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %30 %
55BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %
56Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %28 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %27 %
58Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %25 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %24 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %24 %
61Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %22 %
62Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %20 %
63Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %19 %
64Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %18 %
64Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %18 %
64Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %18 %
67Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %17 %
67Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %17 %
69Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %16 %
69Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %16 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %15 %
72Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %14 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %14 %
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %14 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %11 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %10 %
76Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %10 %
78Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %8 %
78Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %
80Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %7 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %3 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte