Názov
Kategória
III
VI
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
82 %0 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
82 %0 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
32 %0 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
80 %0 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
59 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %0 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %0 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
40 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
40 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
50 %0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
40 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %0 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
40 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
86 %0 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
82 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
60 %0 %
24Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
60 %7 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
77 %7 %
24Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
59 %7 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
40 %11 %
27Transpetrol, a.s.
štátna
77 %11 %
29BIONT, a.s.
štátna
64 %13 %
29BPM, s.r.o.
mestská
40 %13 %
29Letisko Sliač, a.s.
štátna
40 %13 %
29Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
64 %13 %
29Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
68 %13 %
29Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
20 %13 %
29Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
100 %13 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
100 %13 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
82 %13 %
29Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %13 %
29Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
73 %13 %
40Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
73 %17 %
40Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
59 %17 %
40Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
0 %17 %
40MsHK Žilina, a.s.
mestská
60 %17 %
40Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %17 %
40Železnice Slovenskej republiky
štátna
64 %17 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
36 %18 %
46DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
0 %18 %
46KSP, s.r.o.
mestská
50 %18 %
46Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
68 %18 %
46Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
27 %18 %
46Rudné bane, š.p.
štátna
80 %18 %
46Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
20 %18 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
60 %18 %
46Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
40 %18 %
Priemer
53 %19 %
55Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 %19 %
56Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
86 %20 %
57Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
68 %22 %
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
59 %22 %
57Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
55 %22 %
57Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
18 %22 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
45 %22 %
62Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
80 %25 %
63Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %27 %
64Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
64 %28 %
65Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
55 %30 %
66Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
45 %33 %
67Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
50 %39 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
60 %40 %
69Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %44 %
69Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
77 %44 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
20 %44 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %44 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
55 %50 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
55 %50 %
73Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %50 %
73Tepláreň Košice, a.s.
štátna
95 %50 %
77Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %55 %
78Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
77 %61 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %67 %
79Slovenská pošta, a.s.
štátna
68 %67 %
79TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
64 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte