Názov
Kategória
III
IV
VI
Priemer
53 %31 %19 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
50 %35 %0 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
64 %57 %17 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
73 %55 %17 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
27 %36 %18 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %47 %67 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %28 %13 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
59 %50 %7 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
55 %40 %30 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
80 %24 %0 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
77 %26 %44 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
40 %22 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %50 %44 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
77 %35 %7 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
82 %24 %13 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
64 %28 %67 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %38 %50 %
1BIONT, a.s.
štátna
64 %40 %13 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
60 %51 %7 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
68 %47 %13 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
68 %37 %18 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
40 %30 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
64 %40 %13 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %45 %44 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
100 %33 %13 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
82 %18 %0 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %33 %27 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
86 %23 %20 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
68 %44 %67 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
73 %60 %13 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
82 %38 %0 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
60 %30 %40 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
40 %22 %11 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
40 %21 %13 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
80 %24 %18 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
18 %34 %22 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
59 %28 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
80 %30 %25 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
40 %16 %18 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
86 %35 %0 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
95 %70 %50 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
64 %30 %28 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %43 %0 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
59 %18 %22 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
40 %8 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
77 %23 %11 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %41 %55 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
32 %8 %0 %
1KSP, s.r.o.
mestská
50 %24 %18 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 %45 %19 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
60 %36 %17 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
68 %36 %22 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
0 %15 %18 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
59 %20 %17 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
60 %25 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
40 %16 %13 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
60 %41 %18 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %21 %0 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
50 %60 %39 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %18 %0 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
100 %44 %13 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %5 %0 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
55 %55 %50 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
36 %33 %18 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
55 %15 %50 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
45 %38 %33 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
20 %17 %13 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
55 %40 %22 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 %13 %0 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
77 %43 %61 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
82 %31 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %18 %17 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
0 %39 %17 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %10 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 %18 %0 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %14 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %13 %0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
20 %28 %18 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %18 %0 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
45 %23 %22 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
40 %21 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
20 %20 %44 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte