Názov
Kategória
III
IV
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %47 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
68 %44 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
64 %28 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
77 %43 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %41 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
55 %55 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
55 %15 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %38 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
95 %70 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %50 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
77 %26 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
20 %20 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %45 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
60 %30 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
50 %60 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
45 %38 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
55 %40 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
64 %30 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %33 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
80 %30 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
68 %36 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
59 %18 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
55 %40 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
18 %34 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
45 %23 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
86 %23 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 %45 %19 %
Priemer
53 %31 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
36 %33 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
0 %15 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
50 %24 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
68 %37 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
27 %36 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
80 %24 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
20 %28 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
60 %41 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
40 %16 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
73 %55 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
59 %20 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
0 %39 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
60 %36 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %18 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
64 %57 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
64 %40 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
40 %16 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
40 %21 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
64 %40 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
68 %47 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
20 %17 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
100 %44 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
100 %33 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
82 %24 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %28 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
73 %60 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
40 %22 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
77 %23 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
60 %51 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
77 %35 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
59 %50 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
82 %18 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
82 %38 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
32 %8 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
80 %24 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
59 %28 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %13 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %43 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %5 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
40 %22 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
40 %21 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %18 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %21 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
50 %35 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
40 %8 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %18 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
40 %30 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 %13 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %10 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 %18 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
86 %35 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %14 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
82 %31 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
60 %25 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte