V.6. Majú antikorupčný program, alebo riešia riziká korupcie a ich predchádzanie v etickom kódexe či v inom dokumente?

 
Názov
Kategória
V.6
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie tvrdia, že áno, poskytnuté dokumenty ale anitkorupčný program neobsahujú
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
nie
1BIONT, a.s.
štátna
nie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne čiastočne obsiahnuté v etickom kódexe
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
nie
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
čiastočne čiastočne obsiahnuté v etickom kódexe
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
ánoviď link
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že čiastočne áno, dokumenty ale neposkytli
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
čiastočne riadia sa antikorupčným programom MDVRSR, žiaden dokument ale neposkytli
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie informáciu nesprístupnili
1MH Invest, s.r.o.
štátna
čiastočne čiastočne v každej pracovnej zmluve, dokumenty neposkytli
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
nie
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie uviedli, že sa formálne riadia etickým kódexom mesta Žilina, ten antikorupčný program neobsahuje
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie údajne v etickom kódexe, antikorupčný program jeho súčasťou ale nie je
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie údajne áno, sprístupnený dokument však antikorupčný program neobsahuje
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
čiastočne riadia sa všeobecným vládnym dokumentom, vlastný dokument neuviedli
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie údajne v etickom kódexe, antikorupčný program jeho súčasťou ale nie je
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
nie zo sprístupnenej časti dokumentu nie je zrejmé
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie údajne v etickom kódexe, antikorupčný program jeho súčasťou ale nie je
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
nie
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
nie údajne v etickom kódexe, žiaden antikorupčný program jeho súčasťou ale nie je
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie uviedli len, že každoročne MŽP predkladajú odpočet plnenia rezortných opatrení na zníženie resp. elimináciu korupcie, dokument ale žiaden neuviedli
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
čiastočne riadia sa všeobecným vládnym dokumentom, vlastný dokument neuviedli
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
nie údajne v etickom kódexe, žiaden antikorupčný program jeho súčasťou ale nie je
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie uviedli, že toto je upravené v etickom kódexe, žiaden antikorupčný program jeho súčasťou ale nie je
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte