IV.6. Má firma dokument s pravidlami, na základe ktorých sú obsadzovaní zamestnanci na jednotlivé pozície a poskytla ho?

 
Názov
Kategória
IV.6
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
áno
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1BIONT, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno interná smernica, dokument poskytli
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
nie
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
áno
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1KSP, s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neposkytli
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
čiastočne pre každú pracovnú pozíciu zverejnené osobitne, neuviedli ale či majú pravidlá všeobecne spracované v dokumente
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale údajne kvôli ochrane osobných údajov nesprístupnili
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiaden dokument neuviedli
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
nie žiaden dokument neuviedli
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
nie informáciu nesprístupnili
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
áno
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
nie neuviedli
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
áno
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiaden dokument neuviedli
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
nie
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, poskytli ale len všeobecný obsah dokumentov
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neuviedli
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
áno
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
nie
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
áno
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, uviedli ale len základné všeobecné pravidlá
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
áno
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne poskytli prepis iba základných pravidiel výberu
1Transpetrol, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
nie
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiaden dokument neuviedli
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale neposkytli
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokumenty ale nesprístupnili
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
áno
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno dokument ale neposkytli
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte