IV.5. Má firma pravidlá a limity pre odmeňovanie manažérov a poskytla ich?

 
Názov
Kategória
IV.5
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
ánoviď link
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
čiastočne
1BIONT, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
áno
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
áno
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
čiastočne riadia sa pravidlami mesta, dokument neposkytli
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie neodpovedali
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
áno
1KSP, s.r.o.
mestská
čiastočne riadia sa pravidlami mesta, dokument neposkytli
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
čiastočne ako štátny podnik sa riadia zákonom o štátnom podniku, vlastný dokument neuviedli
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale nesprístupnili
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale nesprístupnili
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
nie žiaden dokument neuviedli
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno ako štátny podnik sa riadia zákonom o štátnom podniku, vlastný dokument neuviedli
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie žiaden dokument neuviedli
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
áno
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
čiastočne riadia sa pravidlami mesta, dokument neposkytli
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
nie uviedli, že manažéri sú odmeňovaní na základe zmlúv, ktoré vychádzajú zo zákona o štátnom podniku
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie žiaden dokument neuviedli
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
áno
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale nesprístupnili
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument s presnými pravidlami ale neposkytli
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie spoločnosť napísala, že manažérov nemá
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Rudné bane, š.p.
štátna
čiastočne ako štátny podnik sa riadia zákonom o štátnom podniku, vlastný dokument neuviedli
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
áno
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie napísali iba, že sa riadia sa príslušnou legislatívou
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
čiastočne odkázali na manažérske zmluvy zverejnené na stránke ministerstva financií, tie sú ale zverejnené bez finančných náležitostí
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
áno
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, poskytli ale len prvú stranu dokumentu
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie informácie nesprístupnili
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
áno
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie žiadne dokument neuviedli
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, neposkytli ale všetky uvedené dokumenty
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie informácie nesprístupnili
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
čiastočne ako štátny podnik sa riadia zákonom o štátnom podniku, vlastný dokument neuviedli
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale nesprístupnili
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale nesprístupnili
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Transpetrol, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie spoločnosť riadi predstavenstvo
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
áno
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie odpovede nesprístupnili
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
čiastočne uviedli len uznesenie valného zhromaždenia s pevnými odmenami pre členov predstavenstva a dozornej rady, pravidlá neposkytli
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale nesprístupnili
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno, dokument ale neposkytli
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
čiastočne tvrdia, že áno dokument ale neposkytli
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne limity nie sú stanovené, uviedli všeobecné zásady odmeňovania manažmentu, samotný dokument nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte