I.6. Majú na oficiálnej stránke zverejnené plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, zisk či ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne obdobie?

 
Názov
Kategória
I.6
 
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
nie
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
nie
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
áno vo výročnej správe
1BIONT, a.s.
štátna
nie
1BPM, s.r.o.
mestská
nie
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
áno vo výročnej správe
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
čiastočne iba nevýkonnostné ukazovatele
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
nie
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
nie
1ENERGO-SK, a.s.
župná
nie
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
nie
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
nie
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
1KSP, s.r.o.
mestská
nie
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
nie
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
nie
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
nie
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
nie
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
nie
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
áno časť podnikateľský zámer, finančný plán
viď link
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
áno vo výročnej správe
1MH Invest, s.r.o.
štátna
nie
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
nie
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
áno v časti podnikateľský plán
viď link
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
nie
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
nie
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
nie
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
áno vo výročnej správe
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
nie
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
nie
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
1Rudné bane, š.p.
štátna
nie
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
nie
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
nie
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
nie
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
nie
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
nie
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
čiastočne vo výročnej správe, nevýkonnostné ukazovatele
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
nie
1SMS TTSK s.r.o.
župná
nie
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
nie
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
nie
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
nie
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
nie
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
nie
1Transpetrol, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
nie
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
čiastočne nevýkonnostné ukazovatele
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
čiastočneviď link
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
nie
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
nie
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
nie
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
nie
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
áno vo výročnej správe
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
áno vo výročnej správe
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
nie
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
áno vo výročnej správe
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
čiastočne vo výročnej správe, nevýkonnostné ukazovatele
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
nie
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
nie
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
nie
Priemer
0 b.
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte