Názov
Kategória
Známka
VI
Priemer
D+19 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+7 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D0 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+20 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D0 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+18 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C-11 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-13 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C50 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-44 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-22 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-7 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D18 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+7 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+13 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+0 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-13 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-30 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C55 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+11 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C18 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B17 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C0 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-0 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-27 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C13 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C13 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-0 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C61 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+22 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+44 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-44 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+19 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-39 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-25 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C13 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-17 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-50 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D0 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C44 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+50 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-18 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+18 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+28 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C13 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D0 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+22 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+13 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-0 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D18 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D33 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+0 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-67 %
1BIONT, a.s.
štátna
D+13 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-50 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+0 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
E+13 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+22 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E0 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+18 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E17 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-17 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-17 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E13 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-22 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-40 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-17 %
1KSP, s.r.o.
mestská
E+18 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte