Názov
Kategória
Známka
V
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+88 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-60 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-17 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C71 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C17 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C50 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-32 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+44 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-38 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-33 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+42 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-17 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C17 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-4 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-38 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D17 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-94 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+16 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-22 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-22 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-22 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-6 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+22 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+22 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+22 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+72 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+6 %19 %
Priemer
D+29 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D17 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-17 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C18 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+32 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+78 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+22 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D6 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-57 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-22 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E17 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-28 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-0 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B58 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+0 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
E+0 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+26 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C22 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C17 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E17 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+22 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
C53 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C33 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-69 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-90 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-43 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+36 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+24 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-49 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-18 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+8 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
E+17 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C6 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D22 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+22 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-17 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
D21 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E19 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-11 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D26 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-43 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
E0 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-17 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+56 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+11 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+17 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+35 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D67 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D12 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D11 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte