Názov
Kategória
Známka
IV
V
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-40 %94 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-60 %90 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+47 %88 %
4Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+28 %78 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+23 %72 %
6Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C43 %71 %
7Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-28 %69 %
8Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D14 %67 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-44 %60 %
10Železnice Slovenskej republiky
štátna
B57 %58 %
11Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-55 %57 %
12Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+30 %56 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
C33 %53 %
14Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C55 %50 %
15Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-50 %49 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+38 %44 %
17Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-35 %43 %
17Transpetrol, a.s.
štátna
C-23 %43 %
19Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+26 %42 %
20Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+22 %39 %
21Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-60 %38 %
21Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-70 %38 %
23Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %36 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+35 %35 %
25Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-50 %33 %
25Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C24 %33 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-15 %32 %
27Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+36 %32 %
Priemer
D+31 %29 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-36 %28 %
30Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+21 %26 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D21 %26 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+35 %24 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-36 %22 %
33Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-20 %22 %
33KSP, s.r.o.
mestská
E+24 %22 %
33Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D28 %22 %
33Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+13 %22 %
33Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D5 %22 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C40 %22 %
33Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-33 %22 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+40 %22 %
33Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+34 %22 %
33Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+23 %22 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+41 %22 %
33Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-30 %22 %
33Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+44 %22 %
47MH Invest, s.r.o.
štátna
D22 %21 %
48Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E21 %19 %
49Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-18 %18 %
49Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C37 %18 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D33 %17 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-15 %17 %
51ENERGO-SK, a.s.
župná
E+8 %17 %
51Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C41 %17 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-43 %17 %
51Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E39 %17 %
51Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D38 %17 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C47 %17 %
51Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E17 %17 %
51Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %17 %
51TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-28 %17 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+13 %17 %
51Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-20 %17 %
51Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+18 %17 %
51Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C45 %17 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+30 %16 %
67Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D31 %12 %
68Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-18 %11 %
68Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %11 %
68Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D25 %11 %
71Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %8 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C24 %6 %
72Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+45 %6 %
72Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-18 %6 %
72Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D16 %6 %
76Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-30 %4 %
77BIONT, a.s.
štátna
D+40 %0 %
77BPM, s.r.o.
mestská
E+16 %0 %
77Rudné bane, š.p.
štátna
E+24 %0 %
77SMS TTSK s.r.o.
župná
E8 %0 %
77Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-18 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte