Názov
Kategória
Známka
III
V
VI
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-33 %0 %17 %
2Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E20 %17 %13 %
3Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E40 %19 %0 %
4SMS TTSK s.r.o.
župná
E40 %0 %0 %
5Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E0 %17 %17 %
6Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+45 %22 %22 %
7BPM, s.r.o.
mestská
E+40 %0 %13 %
8KSP, s.r.o.
mestská
E+50 %22 %18 %
9Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+0 %17 %0 %
10Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+20 %78 %18 %
11Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+60 %22 %0 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+0 %11 %0 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
E+32 %17 %0 %
14Rudné bane, š.p.
štátna
E+80 %0 %18 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+0 %17 %0 %
16Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-59 %22 %17 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-20 %17 %44 %
18Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-59 %6 %22 %
19Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-59 %11 %0 %
20MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-60 %28 %17 %
21Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-0 %17 %0 %
22Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-55 %32 %50 %
23Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-60 %4 %40 %
24DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-0 %17 %18 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D41 %26 %0 %
26Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D45 %17 %33 %
27Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D50 %22 %0 %
28MH Invest, s.r.o.
štátna
D40 %21 %0 %
29Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D59 %22 %0 %
30Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D40 %6 %18 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D60 %11 %0 %
32Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D36 %17 %18 %
33Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D41 %67 %0 %
34Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D82 %12 %0 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+55 %22 %22 %
36Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+0 %6 %19 %
37Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+18 %22 %22 %
38Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+86 %35 %0 %
39Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+100 %22 %13 %
40Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+60 %22 %18 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+82 %8 %0 %
42Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+40 %56 %0 %
Priemer
D+53 %29 %19 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+64 %0 %13 %
44Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+40 %26 %13 %
45Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+64 %16 %28 %
46Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+40 %39 %11 %
47Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %17 %0 %
48Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-80 %22 %25 %
49Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-68 %22 %22 %
50Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-82 %18 %0 %
51Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-40 %22 %27 %
52Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-50 %38 %39 %
53TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-64 %17 %67 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-77 %43 %11 %
55Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %17 %55 %
56Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C80 %6 %0 %
57Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C77 %71 %61 %
58Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C40 %17 %44 %
59Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C68 %17 %13 %
60Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C64 %22 %13 %
61Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C55 %50 %50 %
62Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C82 %33 %13 %
63Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C68 %18 %18 %
64Verejné prístavy, a.s.
štátna
C100 %53 %13 %
65Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+60 %36 %7 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+64 %44 %50 %
67Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+77 %42 %44 %
68Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+86 %72 %20 %
69Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+77 %24 %7 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+27 %32 %18 %
71Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-59 %49 %7 %
72Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %69 %13 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-68 %60 %67 %
74Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %33 %44 %
75Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-95 %38 %50 %
76Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-73 %90 %13 %
77Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-50 %43 %0 %
78Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-55 %94 %30 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-73 %57 %17 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
B64 %58 %17 %
81Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %88 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte