Názov
Kategória
Známka
III
IV
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-95 %70 %
2Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-50 %60 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-73 %60 %
4Železnice Slovenskej republiky
štátna
B64 %57 %
5Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-73 %55 %
5Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C55 %55 %
7Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+60 %51 %
8Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-59 %50 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-55 %50 %
10Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %47 %
10Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C68 %47 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+0 %45 %
12Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C40 %45 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-68 %44 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+100 %44 %
16Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C77 %43 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-40 %43 %
18Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %41 %
18Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+60 %41 %
20BIONT, a.s.
štátna
D+64 %40 %
20Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C64 %40 %
20Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+55 %40 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-55 %40 %
24Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E0 %39 %
25Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+82 %38 %
25Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D45 %38 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+64 %38 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C68 %37 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-68 %36 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-60 %36 %
29Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+27 %36 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+77 %35 %
32Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-50 %35 %
32Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+86 %35 %
35Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+18 %34 %
36Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D36 %33 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-40 %33 %
36Verejné prístavy, a.s.
štátna
C100 %33 %
Priemer
D+53 %31 %
39Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D82 %31 %
40Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+64 %30 %
40Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-60 %30 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+40 %30 %
40Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-80 %30 %
44Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D59 %28 %
44Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+20 %28 %
44TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-64 %28 %
44Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %28 %
48Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+77 %26 %
49Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D60 %25 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C80 %24 %
50KSP, s.r.o.
mestská
E+50 %24 %
50Rudné bane, š.p.
štátna
E+80 %24 %
50Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C82 %24 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+86 %23 %
54Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+45 %23 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-77 %23 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+40 %22 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
D40 %22 %
59Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+40 %21 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E40 %21 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D41 %21 %
62Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-59 %20 %
62Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-20 %20 %
64Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-82 %18 %
64Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-59 %18 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-59 %18 %
64Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-0 %18 %
64Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+0 %18 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-33 %18 %
70Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E20 %17 %
71BPM, s.r.o.
mestská
E+40 %16 %
71Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D40 %16 %
73DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-0 %15 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-55 %15 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D41 %14 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+60 %13 %
76Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+0 %13 %
78Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+0 %10 %
79ENERGO-SK, a.s.
župná
E+32 %8 %
79SMS TTSK s.r.o.
župná
E40 %8 %
81Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D50 %5 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte