Názov
Kategória
Známka
II
V
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-60 %94 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-45 %90 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %88 %
4Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+10 %78 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+45 %72 %
6Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C16 %71 %
7Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-63 %69 %
8Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D11 %67 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-45 %60 %
10Železnice Slovenskej republiky
štátna
B74 %58 %
11Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-68 %57 %
12Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+52 %56 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
C50 %53 %
14Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C20 %50 %
15Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-60 %49 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %44 %
17Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-80 %43 %
17Transpetrol, a.s.
štátna
C-35 %43 %
19Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+59 %42 %
20Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+42 %39 %
21Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-25 %38 %
21Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-40 %38 %
23Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+53 %36 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+41 %35 %
25Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-58 %33 %
25Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %33 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-18 %32 %
27Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+66 %32 %
Priemer
D+37 %29 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-31 %28 %
30Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+42 %26 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %26 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+57 %24 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-30 %22 %
33Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-30 %22 %
33KSP, s.r.o.
mestská
E+32 %22 %
33Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %22 %
33Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %22 %
33Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %22 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C51 %22 %
33Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-48 %22 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+17 %22 %
33Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+42 %22 %
33Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+8 %22 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+28 %22 %
33Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %22 %
33Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+24 %22 %
47MH Invest, s.r.o.
štátna
D58 %21 %
48Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E7 %19 %
49Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-49 %18 %
49Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C52 %18 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D19 %17 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-30 %17 %
51ENERGO-SK, a.s.
župná
E+33 %17 %
51Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C34 %17 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-38 %17 %
51Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E14 %17 %
51Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D18 %17 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C53 %17 %
51Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E18 %17 %
51Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-24 %17 %
51TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-56 %17 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %17 %
51Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-3 %17 %
51Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+14 %17 %
51Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C51 %17 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %16 %
67Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D16 %12 %
68Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-8 %11 %
68Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+14 %11 %
68Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %11 %
71Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+43 %8 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C59 %6 %
72Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+32 %6 %
72Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-38 %6 %
72Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D41 %6 %
76Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-43 %4 %
77BIONT, a.s.
štátna
D+53 %0 %
77BPM, s.r.o.
mestská
E+29 %0 %
77Rudné bane, š.p.
štátna
E+42 %0 %
77SMS TTSK s.r.o.
župná
E36 %0 %
77Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-15 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte