Názov
Kategória
Známka
II
III
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+24 %100 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C50 %100 %
3Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-40 %95 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+45 %86 %
4Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+41 %86 %
6Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-49 %82 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+43 %82 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %82 %
6Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D16 %82 %
10Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C59 %80 %
10Rudné bane, š.p.
štátna
E+42 %80 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %80 %
13Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C16 %77 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+57 %77 %
13Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+59 %77 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
C-35 %77 %
17Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-68 %73 %
17Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-45 %73 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-30 %68 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C52 %68 %
19Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C53 %68 %
19Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-45 %68 %
23BIONT, a.s.
štátna
D+53 %64 %
23Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %64 %
23Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %64 %
23Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C34 %64 %
23Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C51 %64 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %64 %
23TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-56 %64 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
B74 %64 %
31Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+53 %60 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-43 %60 %
31Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %60 %
31MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-31 %60 %
31Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+28 %60 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %60 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-30 %59 %
37Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %59 %
37Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-8 %59 %
37Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-38 %59 %
37Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-60 %59 %
42Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C20 %55 %
42Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-18 %55 %
42Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+17 %55 %
42Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-58 %55 %
42Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-63 %55 %
42Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-60 %55 %
Priemer
D+37 %53 %
48KSP, s.r.o.
mestská
E+32 %50 %
48Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %50 %
48Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-25 %50 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-80 %50 %
52Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D18 %45 %
52Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+8 %45 %
54Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %41 %
54Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D11 %41 %
56BPM, s.r.o.
mestská
E+29 %40 %
56Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+42 %40 %
56Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+42 %40 %
56Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-38 %40 %
56MH Invest, s.r.o.
štátna
D58 %40 %
56Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E7 %40 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-48 %40 %
56SMS TTSK s.r.o.
župná
E36 %40 %
56Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+52 %40 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D41 %40 %
56Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C51 %40 %
67Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D19 %36 %
68Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-15 %33 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
E+33 %32 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+66 %27 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E18 %20 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+10 %20 %
71Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-3 %20 %
74Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+42 %18 %
75DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-30 %0 %
75Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E14 %0 %
75Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+32 %0 %
75Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-24 %0 %
75Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %0 %
75Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+14 %0 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+14 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte