Názov
Kategória
Známka
II
III
VI
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-80 %50 %0 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
B74 %64 %17 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-68 %73 %17 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+66 %27 %18 %
5Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+64 %64 %67 %
6Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-63 %55 %13 %
7Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-60 %59 %7 %
7Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-60 %55 %30 %
9Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C59 %80 %0 %
9Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+59 %77 %44 %
11MH Invest, s.r.o.
štátna
D58 %40 %0 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-58 %55 %44 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+57 %77 %7 %
13Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %82 %13 %
15TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-56 %64 %67 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %64 %50 %
17BIONT, a.s.
štátna
D+53 %64 %13 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+53 %60 %7 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C53 %68 %13 %
20Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C52 %68 %18 %
20Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+52 %40 %0 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C51 %64 %13 %
22Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C51 %40 %44 %
24Verejné prístavy, a.s.
štátna
C50 %100 %13 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-49 %82 %0 %
26Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-48 %40 %27 %
27Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+45 %86 %20 %
27Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-45 %68 %67 %
27Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-45 %73 %13 %
30Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+43 %82 %0 %
30Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-43 %60 %40 %
32Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+42 %40 %11 %
32Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+42 %40 %13 %
32Rudné bane, š.p.
štátna
E+42 %80 %18 %
32Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+42 %18 %22 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D41 %59 %0 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %80 %25 %
36Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D41 %40 %18 %
36Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+41 %86 %0 %
40Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-40 %95 %50 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %64 %28 %
42Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-38 %40 %0 %
42Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-38 %59 %22 %
Priemer
D+37 %53 %19 %
44SMS TTSK s.r.o.
župná
E36 %40 %0 %
45Transpetrol, a.s.
štátna
C-35 %77 %11 %
46Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C34 %64 %55 %
47ENERGO-SK, a.s.
župná
E+33 %32 %0 %
48KSP, s.r.o.
mestská
E+32 %50 %18 %
48Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+32 %0 %19 %
50MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-31 %60 %17 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-30 %68 %22 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-30 %0 %18 %
51Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-30 %59 %17 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D30 %60 %0 %
55BPM, s.r.o.
mestská
E+29 %40 %13 %
56Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+28 %60 %18 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D27 %41 %0 %
58Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-25 %50 %39 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-24 %0 %0 %
59Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+24 %100 %13 %
61Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D22 %50 %0 %
62Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C20 %55 %50 %
63Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D19 %36 %18 %
64Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-18 %55 %50 %
64Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D18 %45 %33 %
64Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E18 %20 %13 %
67Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+17 %55 %22 %
67Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+17 %0 %0 %
69Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C16 %77 %61 %
69Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D16 %82 %0 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-15 %33 %17 %
72Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E14 %0 %17 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+14 %0 %0 %
72Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+14 %0 %0 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D11 %41 %0 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+10 %60 %0 %
76Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+10 %20 %18 %
78Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-8 %59 %0 %
78Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+8 %45 %22 %
80Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E7 %40 %0 %
81Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-3 %20 %44 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte