Názov
Kategória
Známka
I
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %
3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %
4Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %
10Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %
12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %
12Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %
14Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %
15Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %
15Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %
15Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %
21Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %
23Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %
26Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %
26Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %
29Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %
33Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %
33Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %
33Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %
37Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %
37Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %
37Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %
41Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %
41Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %
41Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %
46Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %
47DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %
47Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %
47Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %
50Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %
51Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %
51Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %
51Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %
Priemer
D+49 %
56Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %
58Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %
60TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %
61BIONT, a.s.
štátna
D+31 %
61Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %
63Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %
64Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %
65BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %
65Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %
67Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %
67Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %
69Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %
70Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %
71Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %
71MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %
71SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %
75Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %
75Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %
75Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %
78Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %
78MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %
80KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %
80Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte