Názov
Kategória
Známka
I
V
VI
1KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %22 %18 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %0 %18 %
3Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %4 %40 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %28 %17 %
5Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %22 %17 %
5Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %17 %13 %
5Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %6 %22 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %17 %17 %
8MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %21 %0 %
8SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %0 %0 %
8Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %0 %17 %
12Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %78 %18 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %19 %0 %
14Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %22 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %35 %0 %
16BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %0 %13 %
16Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %22 %22 %
18Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %56 %0 %
19Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %8 %0 %
20BIONT, a.s.
štátna
D+31 %0 %13 %
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %32 %50 %
22TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %17 %67 %
23ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %17 %0 %
24Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %17 %33 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %18 %0 %
25Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %6 %18 %
Priemer
D+49 %29 %19 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %16 %28 %
27Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %17 %13 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %26 %0 %
27Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %22 %22 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %22 %13 %
32Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %22 %0 %
33DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %17 %18 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %22 %18 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %11 %0 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %44 %50 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %57 %17 %
37Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %38 %50 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %0 %
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %12 %0 %
37Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %17 %44 %
42Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %6 %19 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %38 %39 %
42Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %22 %25 %
42Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %33 %13 %
46Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %71 %61 %
46Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %22 %22 %
46Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %42 %44 %
46Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %17 %44 %
50Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %22 %13 %
50Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %11 %0 %
52Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %22 %27 %
52Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %53 %13 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %6 %0 %
54Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %17 %0 %
54Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %17 %0 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %39 %11 %
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %18 %18 %
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %58 %17 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %17 %55 %
61Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %94 %30 %
62Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %36 %7 %
62Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %26 %13 %
62Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %60 %67 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %43 %0 %
62Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %17 %0 %
62Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %90 %13 %
68Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %17 %18 %
69Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %22 %22 %
69Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %49 %7 %
71Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %33 %44 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %11 %0 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %50 %50 %
74Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %72 %20 %
74Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %0 %
74Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %32 %18 %
74Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %43 %11 %
74Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %69 %13 %
79Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %67 %0 %
80Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %24 %7 %
80Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %88 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte