Názov
Kategória
Známka
I
III
Priemer
D+49 %53 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %55 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %73 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %20 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %86 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %77 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %55 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %41 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %68 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %64 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %73 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %40 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %100 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %55 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %59 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %64 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %50 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %77 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %77 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %40 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %50 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %95 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %60 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %86 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %55 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %82 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %55 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %27 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %60 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %40 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %41 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %77 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %68 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %59 %
1KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %50 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %59 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %60 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %50 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %64 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %40 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %55 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %18 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %45 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %60 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %80 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %100 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %40 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %40 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %82 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %68 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %36 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %0 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %32 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %64 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %40 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %0 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %45 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %68 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %20 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %0 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %64 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %20 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %0 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %40 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %64 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %82 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %59 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %60 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %82 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %80 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %0 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %59 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %40 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %60 %
1BIONT, a.s.
štátna
D+31 %64 %
1BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %40 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %80 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %40 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %33 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte