Názov
Kategória
Známka
I
III
VI
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %100 %13 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %100 %13 %
3Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %95 %50 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %86 %20 %
4Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %86 %0 %
6Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %82 %0 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %82 %0 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %82 %13 %
6Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %82 %0 %
10Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %80 %0 %
10Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %80 %18 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %80 %25 %
13Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %77 %61 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %77 %7 %
13Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %77 %44 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %77 %11 %
17Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %73 %17 %
17Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %73 %13 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %68 %22 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %68 %18 %
19Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %68 %13 %
19Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %68 %67 %
23BIONT, a.s.
štátna
D+31 %64 %13 %
23Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %64 %28 %
23Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %67 %
23Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %64 %55 %
23Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %64 %13 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %64 %50 %
23TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %64 %67 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %64 %17 %
31Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %60 %7 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %60 %40 %
31Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %60 %0 %
31MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %60 %17 %
31Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %60 %18 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %60 %0 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %59 %17 %
37Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %59 %0 %
37Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %59 %0 %
37Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %59 %22 %
37Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %59 %7 %
42Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %55 %50 %
42Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %55 %50 %
42Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %55 %22 %
42Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %55 %44 %
42Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %55 %13 %
42Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %55 %30 %
Priemer
D+49 %53 %19 %
48KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %50 %18 %
48Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %50 %0 %
48Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %50 %39 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %50 %0 %
52Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %45 %33 %
52Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %45 %22 %
54Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %41 %0 %
54Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %41 %0 %
56BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %40 %13 %
56Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %40 %11 %
56Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %40 %13 %
56Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %40 %0 %
56MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %40 %0 %
56Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %40 %0 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %40 %27 %
56SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %40 %0 %
56Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %40 %0 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %40 %18 %
56Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %40 %44 %
67Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %36 %18 %
68Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %33 %17 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %32 %0 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %27 %18 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %20 %13 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %20 %18 %
71Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %20 %44 %
74Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %18 %22 %
75DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %0 %18 %
75Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %0 %17 %
75Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %0 %19 %
75Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %0 %0 %
75Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %0 %0 %
75Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %0 %0 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %0 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte