Názov
Kategória
Známka
I
II
1KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %32 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %42 %
3Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %43 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %31 %
5Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %30 %
5Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %18 %
5Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %38 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %14 %
8MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %58 %
8SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %36 %
8Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %15 %
12Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %10 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %7 %
14Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %41 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %41 %
16BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %
16Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %
18Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %52 %
19Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %43 %
20BIONT, a.s.
štátna
D+31 %53 %
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %18 %
22TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %56 %
23ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %33 %
24Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %18 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %49 %
25Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %41 %
Priemer
D+49 %37 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %39 %
27Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %53 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %27 %
27Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %42 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %24 %
32Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %10 %
33DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %30 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %28 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %30 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %55 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %68 %
37Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %16 %
37Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %51 %
42Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %32 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %25 %
42Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %41 %
42Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %57 %
46Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %16 %
46Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %17 %
46Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %59 %
46Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %3 %
50Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %51 %
50Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %8 %
52Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %48 %
52Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %50 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %59 %
54Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %38 %
54Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %24 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %42 %
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %52 %
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %74 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %34 %
61Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %60 %
62Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %53 %
62Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %42 %
62Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %45 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %80 %
62Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %14 %
62Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %45 %
68Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %19 %
69Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %30 %
69Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %60 %
71Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %58 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %14 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %20 %
74Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %45 %
74Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %
74Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %66 %
74Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %35 %
74Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %63 %
79Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %11 %
80Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %57 %
80Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte