Názov
Kategória
Známka
I
II
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %45 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %56 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %16 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %34 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %20 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %18 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %55 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %58 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %59 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %3 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %51 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %43 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %25 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %18 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %60 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %39 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %48 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %41 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %30 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %38 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %17 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %42 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %45 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %32 %19 %
Priemer
D+49 %37 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %19 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %30 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %32 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %52 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %66 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %42 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %10 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %28 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %41 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %68 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %30 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %14 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %31 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %15 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %74 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+31 %53 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %42 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %51 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %53 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %18 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %24 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %50 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %57 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %63 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %45 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %42 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %35 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %53 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %57 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %60 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %49 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %43 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %33 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %59 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %41 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %10 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %38 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %58 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %7 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %8 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %27 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %80 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %36 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %24 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %52 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %14 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %14 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %41 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %11 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %16 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %30 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte