Názov
Kategória
Známka
I
II
V
VI
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %60 %94 %30 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %45 %90 %13 %
3Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %88 %67 %
4Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %10 %78 %18 %
5Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %45 %72 %20 %
6Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %16 %71 %61 %
7Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %63 %69 %13 %
8Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %11 %67 %0 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %45 %60 %67 %
10Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %74 %58 %17 %
11Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %68 %57 %17 %
12Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %52 %56 %0 %
13Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %50 %53 %13 %
14Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %20 %50 %50 %
15Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %60 %49 %7 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %55 %44 %50 %
17Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %80 %43 %0 %
17Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %35 %43 %11 %
19Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %59 %42 %44 %
20Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %42 %39 %11 %
21Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %25 %38 %39 %
21Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %38 %50 %
23Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %53 %36 %7 %
24Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %41 %35 %0 %
25Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %58 %33 %44 %
25Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %57 %33 %13 %
27Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %18 %32 %50 %
27Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %66 %32 %18 %
Priemer
D+49 %37 %29 %19 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %31 %28 %17 %
30Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %42 %26 %13 %
30Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %27 %26 %0 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %57 %24 %7 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %30 %22 %22 %
33Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %30 %22 %17 %
33KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %32 %22 %18 %
33Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %41 %22 %0 %
33Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %10 %22 %0 %
33Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %22 %0 %
33Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %51 %22 %13 %
33Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %48 %22 %27 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %17 %22 %22 %
33Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %42 %22 %22 %
33Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %22 %22 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %28 %22 %18 %
33Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %41 %22 %25 %
33Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %24 %22 %13 %
47MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %58 %21 %0 %
48Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %7 %19 %0 %
49Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %49 %18 %0 %
49Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %52 %18 %18 %
51Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %19 %17 %18 %
51DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %30 %17 %18 %
51ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %33 %17 %0 %
51Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %34 %17 %55 %
51Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %38 %17 %0 %
51Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %14 %17 %17 %
51Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %18 %17 %33 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %53 %17 %13 %
51Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %18 %17 %13 %
51Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %24 %17 %0 %
51TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %56 %17 %67 %
51Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %17 %0 %
51Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %3 %17 %44 %
51Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %14 %17 %0 %
51Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %51 %17 %44 %
66Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %39 %16 %28 %
67Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %16 %12 %0 %
68Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %8 %11 %0 %
68Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %14 %11 %0 %
68Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %30 %11 %0 %
71Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %43 %8 %0 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %59 %6 %0 %
72Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %32 %6 %19 %
72Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %38 %6 %22 %
72Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %41 %6 %18 %
76Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %43 %4 %40 %
77BIONT, a.s.
štátna
D+31 %53 %0 %13 %
77BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %0 %13 %
77Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %42 %0 %18 %
77SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %36 %0 %0 %
77Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %15 %0 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte