Názov
Kategória
Známka
I
II
IV
V
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %70 %38 %50 %
2Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %25 %60 %38 %39 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %45 %60 %90 %13 %
4Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %74 %57 %58 %17 %
5Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %68 %55 %57 %17 %
5Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %20 %55 %50 %50 %
7Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %53 %51 %36 %7 %
8Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %60 %50 %49 %7 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %58 %50 %33 %44 %
10Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %47 %88 %67 %
10Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %53 %47 %17 %13 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %32 %45 %6 %19 %
12Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %51 %45 %17 %44 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %45 %44 %60 %67 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %24 %44 %22 %13 %
16Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %16 %43 %71 %61 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %38 %43 %17 %0 %
18Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %34 %41 %17 %55 %
18Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %28 %41 %22 %18 %
20BIONT, a.s.
štátna
D+31 %53 %40 %0 %13 %
20Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %51 %40 %22 %13 %
20Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %17 %40 %22 %22 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %60 %40 %94 %30 %
24Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %14 %39 %17 %17 %
25Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %43 %38 %8 %0 %
25Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %18 %38 %17 %33 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %55 %38 %44 %50 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %52 %37 %18 %18 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %30 %36 %22 %22 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %31 %36 %28 %17 %
29Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %66 %36 %32 %18 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %57 %35 %24 %7 %
32Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %80 %35 %43 %0 %
32Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %41 %35 %35 %0 %
35Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %42 %34 %22 %22 %
36Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %19 %33 %17 %18 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %48 %33 %22 %27 %
36Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %50 %33 %53 %13 %
Priemer
D+49 %37 %31 %29 %19 %
39Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %16 %31 %12 %0 %
40Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %39 %30 %16 %28 %
40Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %43 %30 %4 %40 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %52 %30 %56 %0 %
40Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %41 %30 %22 %25 %
44Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %41 %28 %22 %0 %
44Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %10 %28 %78 %18 %
44TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %56 %28 %17 %67 %
44Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %63 %28 %69 %13 %
48Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %59 %26 %42 %44 %
49Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %30 %25 %11 %0 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %59 %24 %6 %0 %
50KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %32 %24 %22 %18 %
50Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %42 %24 %0 %18 %
50Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %57 %24 %33 %13 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %45 %23 %72 %20 %
54Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %23 %22 %22 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %35 %23 %43 %11 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %42 %22 %39 %11 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %58 %22 %21 %0 %
59Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %42 %21 %26 %13 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %7 %21 %19 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %27 %21 %26 %0 %
62Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %30 %20 %22 %17 %
62Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %3 %20 %17 %44 %
64Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %49 %18 %18 %0 %
64Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %8 %18 %11 %0 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %38 %18 %6 %22 %
64Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %24 %18 %17 %0 %
64Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %14 %18 %17 %0 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %15 %18 %0 %17 %
70Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %18 %17 %17 %13 %
71BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %16 %0 %13 %
71Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %41 %16 %6 %18 %
73DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %30 %15 %17 %18 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %18 %15 %32 %50 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %11 %14 %67 %0 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %10 %13 %22 %0 %
76Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %13 %17 %0 %
78Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %14 %10 %11 %0 %
79ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %33 %8 %17 %0 %
79SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %36 %8 %0 %0 %
81Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %5 %22 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte