Názov
Kategória
Známka
I
II
III
IV
V
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+81 %57 %77 %35 %24 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+81 %64 %64 %47 %88 %
3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D80 %11 %41 %14 %67 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+79 %45 %86 %23 %72 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D79 %22 %50 %5 %22 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+79 %66 %27 %36 %32 %
4Transpetrol, a.s.
štátna
C-79 %35 %77 %23 %43 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-79 %63 %55 %28 %69 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C75 %20 %55 %55 %50 %
10Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+74 %14 %0 %10 %11 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-73 %58 %55 %50 %33 %
12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-69 %30 %68 %36 %22 %
12Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-69 %60 %59 %50 %49 %
14Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D68 %19 %36 %33 %17 %
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+67 %53 %60 %51 %36 %
15Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+67 %42 %40 %21 %26 %
15Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-67 %45 %68 %44 %60 %
15Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-67 %80 %50 %35 %43 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+67 %14 %0 %18 %17 %
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-67 %45 %73 %60 %90 %
21Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-65 %60 %55 %40 %94 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C64 %34 %64 %41 %17 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+63 %42 %40 %22 %39 %
23Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C63 %52 %68 %37 %18 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
B63 %74 %64 %57 %58 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C62 %59 %80 %24 %6 %
26Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-62 %38 %40 %43 %17 %
26Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-62 %24 %0 %18 %17 %
29Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-61 %48 %40 %33 %22 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
C61 %50 %100 %33 %53 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C60 %51 %64 %40 %22 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-60 %8 %59 %18 %11 %
33Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C58 %16 %77 %43 %71 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+58 %17 %55 %40 %22 %
33Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+58 %59 %77 %26 %42 %
33Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-58 %3 %20 %20 %17 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+57 %32 %0 %45 %6 %
37Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-57 %25 %50 %60 %38 %
37Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-57 %41 %80 %30 %22 %
37Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C57 %57 %82 %24 %33 %
41Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-56 %68 %73 %55 %57 %
41Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %95 %70 %38 %
41Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+56 %17 %0 %13 %17 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D56 %16 %82 %31 %12 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C56 %51 %40 %45 %17 %
46Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+55 %55 %64 %38 %44 %
47DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-54 %30 %0 %15 %17 %
47Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+54 %28 %60 %41 %22 %
47Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D54 %30 %60 %25 %11 %
50Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+52 %10 %60 %13 %22 %
51Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+50 %39 %64 %30 %16 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C50 %53 %68 %47 %17 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D50 %27 %41 %21 %26 %
51Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+50 %42 %18 %34 %22 %
51Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+50 %24 %100 %44 %22 %
Priemer
D+49 %37 %53 %31 %29 %
56Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-48 %49 %82 %18 %18 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D48 %41 %40 %16 %6 %
58Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D43 %18 %45 %38 %17 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
E+38 %33 %32 %8 %17 %
60TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-35 %56 %64 %28 %17 %
61BIONT, a.s.
štátna
D+31 %53 %64 %40 %0 %
61Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-31 %18 %55 %15 %32 %
63Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+29 %43 %82 %38 %8 %
64Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+26 %52 %40 %30 %56 %
65BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %40 %16 %0 %
65Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %45 %23 %22 %
67Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D19 %41 %59 %28 %22 %
67Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+19 %41 %86 %35 %35 %
69Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E16 %7 %40 %21 %19 %
70Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+14 %10 %20 %28 %78 %
71Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E11 %14 %0 %39 %17 %
71MH Invest, s.r.o.
štátna
D11 %58 %40 %22 %21 %
71SMS TTSK s.r.o.
župná
E11 %36 %40 %8 %0 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-11 %15 %33 %18 %0 %
75Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-10 %30 %59 %20 %22 %
75Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E10 %18 %20 %17 %17 %
75Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-10 %38 %59 %18 %6 %
78Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-5 %43 %60 %30 %4 %
78MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-5 %31 %60 %36 %28 %
80KSP, s.r.o.
mestská
E+0 %32 %50 %24 %22 %
80Rudné bane, š.p.
štátna
E+0 %42 %80 %24 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte