Názov
Kategória
Známka
Spolu
V
Priemer
D+38 %29 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %22 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %53 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %38 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %72 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %35 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %18 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %8 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %33 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %12 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %6 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %22 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %71 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %24 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %42 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %43 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %57 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %90 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %22 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %18 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %17 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %60 %
1BIONT, a.s.
štátna
D+39 %0 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %16 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %88 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %17 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %22 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %44 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %17 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %58 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %36 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %4 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %22 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %28 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %22 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %11 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %22 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %22 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %11 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %6 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %49 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %50 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %32 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %22 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %33 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %69 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %94 %
1KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %22 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %22 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %38 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %43 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %17 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %22 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %26 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %67 %
1BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %0 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %39 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %26 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %17 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %21 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %19 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %22 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %0 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %56 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %6 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %17 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %17 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %0 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %17 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %32 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %17 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %78 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %17 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %22 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %17 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %17 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %6 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %17 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %17 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %11 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte