Názov
Kategória
Známka
Spolu
IV
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %47 %
2Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %57 %
3Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %55 %
4Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %40 %
5Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %35 %
6Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %60 %
7Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %70 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %50 %
9Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %44 %
10Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %28 %
11Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %50 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %36 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %35 %
14Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %23 %
15Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %26 %
16Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %38 %
17Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %51 %
18Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %33 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %37 %
20Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %24 %
21Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %55 %
22Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %40 %
23Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %47 %
24Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %45 %
25Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %43 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %24 %
27Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %41 %
28Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %23 %
29TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %28 %
30Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %60 %
31Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %33 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %18 %
33Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %36 %
34Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %30 %
35Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %43 %
36Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %22 %
37Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %30 %
38Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %21 %
39BIONT, a.s.
štátna
D+39 %40 %
Priemer
D+38 %31 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %30 %
41Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %38 %
42Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %41 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %44 %
44Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %35 %
45Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %34 %
46Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %45 %
47Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %40 %
48Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %31 %
49Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %14 %
50Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %33 %
51Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %25 %
52Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %16 %
53Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %28 %
54MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %22 %
55Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %5 %
56Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %38 %
57Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %21 %
58DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %15 %
59Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %30 %
60Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %15 %
61Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %18 %
62MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %36 %
63Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %18 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %18 %
65Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %20 %
66Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %20 %
67Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %18 %
68Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %24 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %8 %
70Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %10 %
71Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %13 %
72Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %28 %
73Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %13 %
74KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %24 %
75BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %16 %
76Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %23 %
77Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %39 %
78SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %8 %
79Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %21 %
80Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %17 %
81Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte