Názov
Kategória
Známka
Spolu
III
IV
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %50 %5 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %32 %8 %
2SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %40 %8 %
4Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %0 %10 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %60 %13 %
5Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %0 %13 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %41 %14 %
8DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %0 %15 %
8Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %55 %15 %
10BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %40 %16 %
10Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %40 %16 %
12Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %20 %17 %
13Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %82 %18 %
13Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %59 %18 %
13Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %59 %18 %
13Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %0 %18 %
13Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %0 %18 %
13Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %33 %18 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %59 %20 %
19Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %20 %20 %
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %40 %21 %
21Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %40 %21 %
21Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %41 %21 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %40 %22 %
24MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %40 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %86 %23 %
26Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %45 %23 %
26Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %77 %23 %
29Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %80 %24 %
29KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %50 %24 %
29Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %80 %24 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %82 %24 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %60 %25 %
34Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %77 %26 %
35Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %59 %28 %
35Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %20 %28 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %64 %28 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %55 %28 %
39Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %64 %30 %
39Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %60 %30 %
39Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %40 %30 %
39Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %80 %30 %
43Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %82 %31 %
Priemer
D+38 %53 %31 %
44Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %36 %33 %
44Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %40 %33 %
44Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %100 %33 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %18 %34 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %77 %35 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %50 %35 %
48Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %86 %35 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %68 %36 %
51MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %60 %36 %
51Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %27 %36 %
54Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %68 %37 %
55Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %82 %38 %
55Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %45 %38 %
55Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %64 %38 %
58Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %0 %39 %
59BIONT, a.s.
štátna
D+39 %64 %40 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %64 %40 %
59Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %55 %40 %
59Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %55 %40 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %41 %
63Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %60 %41 %
65Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %77 %43 %
65Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %40 %43 %
67Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %68 %44 %
67Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %100 %44 %
69Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %0 %45 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %40 %45 %
71Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %64 %47 %
71Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %68 %47 %
73Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %59 %50 %
73Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %55 %50 %
75Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %60 %51 %
76Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %73 %55 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %55 %55 %
78Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %64 %57 %
79Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %50 %60 %
79Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %73 %60 %
81Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %95 %70 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte