Názov
Kategória
Známka
Spolu
II
V
1BIONT, a.s.
štátna
D+39 %53 %0 %
1BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %29 %0 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %42 %0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %36 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %15 %0 %
6Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %43 %4 %
7Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %59 %6 %
7Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %32 %6 %
7Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %38 %6 %
7Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %41 %6 %
11Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %43 %8 %
12Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %8 %11 %
12Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %14 %11 %
12Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %30 %11 %
15Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %16 %12 %
16Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %39 %16 %
17Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %19 %17 %
17DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %30 %17 %
17ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %33 %17 %
17Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %34 %17 %
17Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %38 %17 %
17Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %14 %17 %
17Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %18 %17 %
17Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %53 %17 %
17Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %18 %17 %
17Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %24 %17 %
17TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %56 %17 %
17Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %17 %17 %
17Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %3 %17 %
17Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %14 %17 %
17Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %51 %17 %
32Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %49 %18 %
32Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %52 %18 %
34Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %7 %19 %
35MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %58 %21 %
36Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %30 %22 %
36Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %30 %22 %
36KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %32 %22 %
36Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %41 %22 %
36Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %10 %22 %
36Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %22 %22 %
36Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %51 %22 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %48 %22 %
36Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %17 %22 %
36Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %42 %22 %
36Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %8 %22 %
36Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %28 %22 %
36Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %41 %22 %
36Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %24 %22 %
50Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %57 %24 %
51Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %42 %26 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %27 %26 %
53MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %31 %28 %
Priemer
D+38 %37 %29 %
54Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %18 %32 %
54Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %66 %32 %
56Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %58 %33 %
56Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %33 %
58Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %41 %35 %
59Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %53 %36 %
60Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %25 %38 %
60Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %40 %38 %
62Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %42 %39 %
63Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %59 %42 %
64Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %80 %43 %
64Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %35 %43 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %44 %
67Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %60 %49 %
68Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %20 %50 %
69Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %50 %53 %
70Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %52 %56 %
71Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %68 %57 %
72Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %74 %58 %
73Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %45 %60 %
74Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %11 %67 %
75Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %63 %69 %
76Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %16 %71 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %45 %72 %
78Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %10 %78 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %64 %88 %
80Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %45 %90 %
81Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %60 %94 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte