Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
V
VI
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %18 %0 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %8 %0 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %17 %0 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %6 %0 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %22 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %22 %0 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %17 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %22 %0 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %21 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %19 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %11 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %26 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %43 %0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %0 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %17 %0 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %56 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %17 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %11 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %17 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %35 %0 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %67 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %12 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %11 %0 %
24Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %36 %7 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %24 %7 %
24Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %49 %7 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %39 %11 %
27Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %43 %11 %
29BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %0 %13 %
29BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %0 %13 %
29Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %26 %13 %
29Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %22 %13 %
29Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %17 %13 %
29Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %17 %13 %
29Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %22 %13 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %53 %13 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %33 %13 %
29Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %69 %13 %
29Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %90 %13 %
40Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %57 %17 %
40Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %22 %17 %
40Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %17 %17 %
40MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %28 %17 %
40Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %0 %17 %
40Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %58 %17 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %17 %18 %
46DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %17 %18 %
46KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %22 %18 %
46Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %18 %18 %
46Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %32 %18 %
46Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %0 %18 %
46Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %78 %18 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %22 %18 %
46Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %6 %18 %
Priemer
D+38 %49 %29 %19 %
55Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %6 %19 %
56Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %72 %20 %
57Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %22 %22 %
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %6 %22 %
57Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %22 %22 %
57Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %22 %22 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %22 %22 %
62Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %22 %25 %
63Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %22 %27 %
64Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %16 %28 %
65Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %94 %30 %
66Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %17 %33 %
67Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %38 %39 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %4 %40 %
69Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %33 %44 %
69Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %42 %44 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %17 %44 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %17 %44 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %50 %50 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %32 %50 %
73Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %44 %50 %
73Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %38 %50 %
77Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %17 %55 %
78Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %71 %61 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %88 %67 %
79Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %60 %67 %
79TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %17 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte