Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
IV
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %47 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %44 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %28 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %43 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %41 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %55 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %15 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %38 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %70 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %50 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %26 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %20 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %45 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %30 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %60 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %38 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %40 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %30 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %33 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %30 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %36 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %18 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %40 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %34 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %23 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %23 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %45 %19 %
Priemer
D+38 %49 %31 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %33 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %15 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %24 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %37 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %36 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %24 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %28 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %41 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %16 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %55 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %20 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %39 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %36 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %18 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %57 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %40 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %16 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %21 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %40 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %47 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %17 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %44 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %33 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %24 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %28 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %60 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %22 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %23 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %51 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %35 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %50 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %18 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %38 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %8 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %24 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %28 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %13 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %43 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %5 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %22 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %21 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %18 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %21 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %35 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %8 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %18 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %30 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %13 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %10 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %18 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %35 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %14 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %31 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %25 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte