Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
III
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %0 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %0 %
8Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %18 %
9Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %20 %
9Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %20 %
9Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %20 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %27 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %32 %
14Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %33 %
15Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %36 %
16BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %40 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %40 %
16Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %40 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %40 %
16MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %40 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %40 %
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %40 %
16SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %40 %
16Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %40 %
16Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %40 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %40 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %41 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %41 %
29Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %45 %
29Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %45 %
31KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %50 %
31Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %50 %
31Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %50 %
31Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %50 %
Priemer
D+38 %49 %53 %
35Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %55 %
35Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %55 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %55 %
35Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %55 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %55 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %55 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %59 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %59 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %59 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %59 %
41Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %59 %
46Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %60 %
46Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %60 %
46Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %60 %
46MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %60 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %60 %
46Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %60 %
52BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %64 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %64 %
52Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %64 %
52Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %64 %
52Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %64 %
52Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %64 %
52TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %64 %
52Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %64 %
60Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %68 %
60Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %68 %
60Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %68 %
60Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %68 %
64Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %73 %
64Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %73 %
66Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %77 %
66Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %77 %
66Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %77 %
66Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %77 %
70Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %80 %
70Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %80 %
70Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %80 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %82 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %82 %
73Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %82 %
73Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %82 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %86 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %86 %
79Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %95 %
80Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %100 %
80Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %100 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte