Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
III
IV
VI
Priemer
D+38 %49 %53 %31 %19 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %55 %40 %30 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %73 %60 %13 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %64 %47 %67 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %20 %28 %18 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %86 %23 %20 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %77 %43 %61 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %55 %28 %13 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %41 %14 %0 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %68 %44 %67 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %64 %57 %17 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %73 %55 %17 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %40 %30 %0 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %100 %33 %13 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %55 %55 %50 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %59 %50 %7 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %64 %38 %50 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %50 %35 %0 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %77 %23 %11 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %77 %26 %44 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %40 %22 %11 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %50 %60 %39 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %95 %70 %50 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %60 %51 %7 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %86 %35 %0 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %55 %50 %44 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %82 %24 %13 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %55 %15 %50 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %27 %36 %18 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %60 %36 %17 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %40 %21 %13 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %41 %21 %0 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %77 %35 %7 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %68 %36 %22 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %59 %20 %17 %
1KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %50 %24 %18 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %59 %28 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %60 %13 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %50 %5 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %64 %40 %13 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %40 %33 %27 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %55 %40 %22 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %18 %34 %22 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %45 %23 %22 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %60 %41 %18 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %80 %30 %25 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %100 %44 %13 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %40 %22 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %40 %21 %0 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %82 %18 %0 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %68 %37 %18 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %36 %33 %18 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %0 %15 %18 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %32 %8 %0 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %64 %41 %55 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %40 %43 %0 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %0 %39 %17 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %45 %38 %33 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %68 %47 %13 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %20 %17 %13 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %0 %18 %0 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %64 %28 %67 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %0 %13 %0 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %20 %20 %44 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %0 %18 %0 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %40 %45 %44 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %64 %30 %28 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %82 %31 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %59 %18 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %0 %10 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %60 %25 %0 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %82 %38 %0 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %80 %24 %0 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %0 %45 %19 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %59 %18 %22 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %40 %16 %18 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %60 %30 %40 %
1BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %64 %40 %13 %
1BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %40 %16 %13 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %80 %24 %18 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %40 %8 %0 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %33 %18 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte