Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
IV
V
VI
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %3 %20 %17 %44 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %7 %21 %19 %0 %
3Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %8 %18 %11 %0 %
3Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %8 %23 %22 %22 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %10 %13 %22 %0 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %10 %28 %78 %18 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %11 %14 %67 %0 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %14 %39 %17 %17 %
8Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %14 %10 %11 %0 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %14 %18 %17 %0 %
11Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %15 %18 %0 %17 %
12Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %16 %43 %71 %61 %
12Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %16 %31 %12 %0 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %17 %40 %22 %22 %
14Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %17 %13 %17 %0 %
16Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %18 %15 %32 %50 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %18 %38 %17 %33 %
16Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %18 %17 %17 %13 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %19 %33 %17 %18 %
20Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %20 %55 %50 %50 %
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %22 %5 %22 %0 %
22Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %24 %18 %17 %0 %
22Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %24 %44 %22 %13 %
24Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %25 %60 %38 %39 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %27 %21 %26 %0 %
26Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %28 %41 %22 %18 %
27BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %29 %16 %0 %13 %
28Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %30 %36 %22 %22 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %30 %15 %17 %18 %
28Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %30 %20 %22 %17 %
28Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %30 %25 %11 %0 %
32MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %31 %36 %28 %17 %
33KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %32 %24 %22 %18 %
33Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %32 %45 %6 %19 %
35ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %33 %8 %17 %0 %
36Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %34 %41 %17 %55 %
37Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %35 %23 %43 %11 %
38SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %36 %8 %0 %0 %
Priemer
D+38 %49 %37 %31 %29 %19 %
39Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %38 %43 %17 %0 %
39Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %38 %18 %6 %22 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %39 %30 %16 %28 %
42Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %40 %70 %38 %50 %
43Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %41 %28 %22 %0 %
43Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %41 %30 %22 %25 %
43Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %41 %16 %6 %18 %
43Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %41 %35 %35 %0 %
47Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %42 %22 %39 %11 %
47Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %42 %21 %26 %13 %
47Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %42 %24 %0 %18 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %42 %34 %22 %22 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %43 %38 %8 %0 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %43 %30 %4 %40 %
53Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %45 %23 %72 %20 %
53Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %45 %44 %60 %67 %
53Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %45 %60 %90 %13 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %48 %33 %22 %27 %
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %49 %18 %18 %0 %
58Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %50 %33 %53 %13 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %51 %40 %22 %13 %
59Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %51 %45 %17 %44 %
61Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %52 %37 %18 %18 %
61Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %52 %30 %56 %0 %
63BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %53 %40 %0 %13 %
63Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %53 %51 %36 %7 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %53 %47 %17 %13 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %55 %38 %44 %50 %
67TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %56 %28 %17 %67 %
68Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %57 %35 %24 %7 %
68Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %57 %24 %33 %13 %
70MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %58 %22 %21 %0 %
70Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %58 %50 %33 %44 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %59 %24 %6 %0 %
72Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %59 %26 %42 %44 %
74Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %60 %50 %49 %7 %
74Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %60 %40 %94 %30 %
76Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %63 %28 %69 %13 %
77Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %64 %47 %88 %67 %
78Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %66 %36 %32 %18 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %68 %55 %57 %17 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %74 %57 %58 %17 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %80 %35 %43 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte