Názov
Kategória
Známka
Spolu
I
II
III
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
B+67 %81 %64 %64 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
B-55 %67 %45 %68 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
C-44 %35 %56 %64 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C46 %58 %16 %77 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C45 %64 %34 %64 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
C48 %75 %20 %55 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
D-28 %31 %18 %55 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
C+51 %55 %55 %64 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
B-56 %56 %40 %95 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
B-56 %73 %58 %55 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
C+52 %58 %59 %77 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
D-25 %58 %3 %20 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
C46 %56 %51 %40 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
D-28 %5 %43 %60 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
C-44 %57 %25 %50 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
D31 %43 %18 %45 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
B-58 %65 %60 %55 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
D+39 %50 %39 %64 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
C-43 %61 %48 %40 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
C-41 %57 %41 %80 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
C-42 %69 %30 %68 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
D-26 %10 %38 %59 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
D+35 %58 %17 %55 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
D+36 %50 %42 %18 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
E+21 %21 %8 %45 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
C+53 %79 %45 %86 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
D+35 %57 %32 %0 %19 %
Priemer
D+38 %49 %37 %53 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
D34 %68 %19 %36 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
D-28 %54 %30 %0 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
E+22 %0 %32 %50 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
C48 %63 %52 %68 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
C+53 %79 %66 %27 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
E+25 %0 %42 %80 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
E+23 %14 %10 %20 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
D+38 %54 %28 %60 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
D32 %48 %41 %40 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
B-59 %56 %68 %73 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
D-25 %10 %30 %59 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
E19 %11 %14 %0 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
D-27 %5 %31 %60 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
E-14 %11 %15 %33 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
B62 %63 %74 %64 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
D+39 %31 %53 %64 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
E+21 %21 %29 %40 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
D+39 %67 %42 %40 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
C46 %60 %51 %64 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
C46 %50 %53 %68 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
E15 %10 %18 %20 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D+37 %50 %24 %100 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
C49 %61 %50 %100 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
C48 %57 %57 %82 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
B-55 %79 %63 %55 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
B-57 %67 %45 %73 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
D+39 %63 %42 %40 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
C-45 %79 %35 %77 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
C+51 %67 %53 %60 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
C+53 %81 %57 %77 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
B-55 %69 %60 %59 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
C-42 %48 %49 %82 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
D+38 %29 %43 %82 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
E+25 %38 %33 %32 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
C45 %62 %59 %80 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
D32 %19 %41 %59 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+23 %52 %10 %60 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
C-41 %62 %38 %40 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
D32 %79 %22 %50 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
D32 %11 %58 %40 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
E17 %16 %7 %40 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %60 %8 %59 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D30 %50 %27 %41 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
B-58 %67 %80 %50 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
E18 %11 %36 %40 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D-27 %62 %24 %0 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
D+38 %26 %52 %40 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
E+22 %56 %17 %0 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
E+24 %74 %14 %0 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
E+25 %67 %14 %0 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
D+37 %19 %41 %86 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D34 %80 %11 %41 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
D35 %56 %16 %82 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
D33 %54 %30 %60 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte