Názov
Kategória
IV
VI
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
70 %50 %
2Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
60 %39 %
2Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
60 %13 %
4Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %17 %
5Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
55 %17 %
5Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
55 %50 %
7Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %7 %
8Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
50 %7 %
8Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %44 %
10Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %67 %
10Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
47 %13 %
12Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
45 %19 %
12Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %44 %
14Slovenská pošta, a.s.
štátna
44 %67 %
14Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
44 %13 %
16Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %61 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
43 %0 %
18Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
41 %55 %
18Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
41 %18 %
20BIONT, a.s.
štátna
40 %13 %
20Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
40 %13 %
20Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
40 %22 %
20Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
40 %30 %
24Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
39 %17 %
25Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %0 %
25Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
38 %33 %
25Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
38 %50 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %18 %
29Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
36 %22 %
29MsHK Žilina, a.s.
mestská
36 %17 %
29Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
36 %18 %
32Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
35 %7 %
32Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
35 %0 %
32Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
35 %0 %
35Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
34 %22 %
36Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
33 %18 %
36Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %27 %
36Verejné prístavy, a.s.
štátna
33 %13 %
Priemer
31 %19 %
39Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %0 %
40Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
30 %28 %
40Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
30 %40 %
40Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
30 %0 %
40Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
30 %25 %
44Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
28 %0 %
44Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
28 %18 %
44TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
28 %67 %
44Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
28 %13 %
48Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
26 %44 %
49Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
25 %0 %
50Hydromeliorácie, š.p.
štátna
24 %0 %
50KSP, s.r.o.
mestská
24 %18 %
50Rudné bane, š.p.
štátna
24 %18 %
50Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
24 %13 %
54Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
23 %20 %
54Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
23 %22 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
23 %11 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
22 %11 %
57MH Invest, s.r.o.
štátna
22 %0 %
59Letisko Sliač, a.s.
štátna
21 %13 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
21 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %0 %
62Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
20 %17 %
62Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
20 %44 %
64Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
18 %0 %
64Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %0 %
64Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %22 %
64Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %0 %
64Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
18 %0 %
64Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
18 %17 %
70Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
17 %13 %
71BPM, s.r.o.
mestská
16 %13 %
71Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
16 %18 %
73DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
15 %18 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
15 %50 %
75Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %0 %
76Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
13 %0 %
76Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
13 %0 %
78Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10 %0 %
79ENERGO-SK, a.s.
župná
8 %0 %
79SMS TTSK s.r.o.
župná
8 %0 %
81Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte