Názov
Kategória
IV
V
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
5 %22 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
8 %17 %
2SMS TTSK s.r.o.
župná
8 %0 %
4Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10 %11 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
13 %22 %
5Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
13 %17 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %67 %
8DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
15 %17 %
8Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
15 %32 %
10BPM, s.r.o.
mestská
16 %0 %
10Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
16 %6 %
12Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
17 %17 %
13Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
18 %18 %
13Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %11 %
13Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
18 %6 %
13Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
18 %17 %
13Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
18 %17 %
13Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
18 %0 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
20 %22 %
19Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
20 %17 %
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
21 %26 %
21Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
21 %19 %
21Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
21 %26 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
22 %39 %
24MH Invest, s.r.o.
štátna
22 %21 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
23 %72 %
26Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
23 %22 %
26Transpetrol, a.s.
štátna
23 %43 %
29Hydromeliorácie, š.p.
štátna
24 %6 %
29KSP, s.r.o.
mestská
24 %22 %
29Rudné bane, š.p.
štátna
24 %0 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
24 %33 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
25 %11 %
34Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
26 %42 %
35Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
28 %22 %
35Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
28 %78 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
28 %17 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
28 %69 %
39Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
30 %16 %
39Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
30 %4 %
39Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
30 %56 %
39Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
30 %22 %
43Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
31 %12 %
Priemer
31 %29 %
44Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
33 %17 %
44Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
33 %22 %
44Verejné prístavy, a.s.
štátna
33 %53 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
34 %22 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
35 %24 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
35 %43 %
48Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
35 %35 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
36 %22 %
51MsHK Žilina, a.s.
mestská
36 %28 %
51Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
36 %32 %
54Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
37 %18 %
55Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
38 %8 %
55Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
38 %17 %
55Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
38 %44 %
58Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
39 %17 %
59BIONT, a.s.
štátna
40 %0 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
40 %22 %
59Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
40 %22 %
59Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
40 %94 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
41 %17 %
63Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
41 %22 %
65Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
43 %71 %
65Martinská teplárenská, a.s.
štátna
43 %17 %
67Slovenská pošta, a.s.
štátna
44 %60 %
67Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
44 %22 %
69Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
45 %6 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
45 %17 %
71Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
47 %88 %
71Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
47 %17 %
73Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
50 %49 %
73Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
50 %33 %
75Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
51 %36 %
76Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
55 %57 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
55 %50 %
78Železnice Slovenskej republiky
štátna
57 %58 %
79Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
60 %38 %
79Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
60 %90 %
81Tepláreň Košice, a.s.
štátna
70 %38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte