Názov
Kategória
III
IV
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
0 %15 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
0 %39 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
0 %45 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %18 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
0 %13 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
0 %10 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
0 %18 %
8Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
18 %34 %
9Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
20 %17 %
9Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
20 %28 %
9Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
20 %20 %
12Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
27 %36 %
13ENERGO-SK, a.s.
župná
32 %8 %
14Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
33 %18 %
15Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
36 %33 %
16BPM, s.r.o.
mestská
40 %16 %
16Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
40 %22 %
16Letisko Sliač, a.s.
štátna
40 %21 %
16Martinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %43 %
16MH Invest, s.r.o.
štátna
40 %22 %
16Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
40 %21 %
16Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
40 %33 %
16SMS TTSK s.r.o.
župná
40 %8 %
16Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
40 %30 %
16Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
40 %16 %
16Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
40 %45 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %21 %
27Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
41 %14 %
29Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
45 %38 %
29Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
45 %23 %
31KSP, s.r.o.
mestská
50 %24 %
31Mestské lesy Košice a.s.
mestská
50 %5 %
31Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
50 %60 %
31Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
50 %35 %
Priemer
53 %31 %
35Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
55 %55 %
35Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
55 %15 %
35Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
55 %40 %
35Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
55 %50 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
55 %28 %
35Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
55 %40 %
41Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
59 %20 %
41Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
59 %28 %
41Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
59 %18 %
41Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
59 %18 %
41Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
59 %50 %
46Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
60 %51 %
46Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
60 %30 %
46Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %13 %
46MsHK Žilina, a.s.
mestská
60 %36 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
60 %41 %
46Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
60 %25 %
52BIONT, a.s.
štátna
64 %40 %
52Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
64 %30 %
52Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %47 %
52Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %41 %
52Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
64 %40 %
52Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
64 %38 %
52TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
64 %28 %
52Železnice Slovenskej republiky
štátna
64 %57 %
60Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
68 %36 %
60Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
68 %37 %
60Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
68 %47 %
60Slovenská pošta, a.s.
štátna
68 %44 %
64Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
73 %55 %
64Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
73 %60 %
66Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
77 %43 %
66Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
77 %35 %
66Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
77 %26 %
66Transpetrol, a.s.
štátna
77 %23 %
70Hydromeliorácie, š.p.
štátna
80 %24 %
70Rudné bane, š.p.
štátna
80 %24 %
70Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
80 %30 %
73Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
82 %18 %
73Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
82 %38 %
73Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
82 %24 %
73Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
82 %31 %
77Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
86 %23 %
77Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
86 %35 %
79Tepláreň Košice, a.s.
štátna
95 %70 %
80Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
100 %44 %
80Verejné prístavy, a.s.
štátna
100 %33 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte