Názov
Kategória
II
V
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 %17 %
2Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
7 %19 %
3Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
8 %11 %
3Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
8 %22 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10 %22 %
5Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
10 %78 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
11 %67 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
14 %17 %
8Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %11 %
8Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
14 %17 %
11Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
15 %0 %
12Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %71 %
12Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %12 %
14Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %22 %
14Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %17 %
16Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
18 %32 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
18 %17 %
16Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
18 %17 %
19Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
19 %17 %
20Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
20 %50 %
21Mestské lesy Košice a.s.
mestská
22 %22 %
22Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %17 %
22Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %22 %
24Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
25 %38 %
25Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %26 %
26Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
28 %22 %
27BPM, s.r.o.
mestská
29 %0 %
28Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
30 %22 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
30 %17 %
28Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
30 %22 %
28Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
30 %11 %
32MsHK Žilina, a.s.
mestská
31 %28 %
33KSP, s.r.o.
mestská
32 %22 %
33Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
32 %6 %
35ENERGO-SK, a.s.
župná
33 %17 %
36Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
34 %17 %
37Transpetrol, a.s.
štátna
35 %43 %
38SMS TTSK s.r.o.
župná
36 %0 %
Priemer
37 %29 %
39Martinská teplárenská, a.s.
štátna
38 %17 %
39Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
38 %6 %
41Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %16 %
42Tepláreň Košice, a.s.
štátna
40 %38 %
43Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %22 %
43Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %22 %
43Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
41 %6 %
43Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
41 %35 %
47Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %39 %
47Letisko Sliač, a.s.
štátna
42 %26 %
47Rudné bane, š.p.
štátna
42 %0 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %22 %
51Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
43 %8 %
51Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
43 %4 %
53Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
45 %72 %
53Slovenská pošta, a.s.
štátna
45 %60 %
53Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
45 %90 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
48 %22 %
57Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
49 %18 %
58Verejné prístavy, a.s.
štátna
50 %53 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
51 %22 %
59Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
51 %17 %
61Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
52 %18 %
61Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
52 %56 %
63BIONT, a.s.
štátna
53 %0 %
63Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
53 %36 %
63Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
53 %17 %
66Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %44 %
67TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
56 %17 %
68Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
57 %24 %
68Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %33 %
70MH Invest, s.r.o.
štátna
58 %21 %
70Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
58 %33 %
72Hydromeliorácie, š.p.
štátna
59 %6 %
72Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
59 %42 %
74Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
60 %49 %
74Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
60 %94 %
76Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %69 %
77Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %88 %
78Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
66 %32 %
79Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
68 %57 %
80Železnice Slovenskej republiky
štátna
74 %58 %
81Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
80 %43 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte