Názov
Kategória
II
V
VI
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
49 %18 %0 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
43 %8 %0 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
33 %17 %0 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
59 %6 %0 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %22 %0 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10 %22 %0 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
38 %17 %0 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
22 %22 %0 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
58 %21 %0 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
7 %19 %0 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
8 %11 %0 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %26 %0 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
80 %43 %0 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
36 %0 %0 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %17 %0 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
52 %56 %0 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %17 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %11 %0 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
14 %17 %0 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
41 %35 %0 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
11 %67 %0 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %12 %0 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
30 %11 %0 %
24Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
53 %36 %7 %
24Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
57 %24 %7 %
24Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
60 %49 %7 %
27Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %39 %11 %
27Transpetrol, a.s.
štátna
35 %43 %11 %
29BIONT, a.s.
štátna
53 %0 %13 %
29BPM, s.r.o.
mestská
29 %0 %13 %
29Letisko Sliač, a.s.
štátna
42 %26 %13 %
29Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
51 %22 %13 %
29Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
53 %17 %13 %
29Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
18 %17 %13 %
29Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %22 %13 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
50 %53 %13 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %33 %13 %
29Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %69 %13 %
29Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
45 %90 %13 %
40Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
68 %57 %17 %
40Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
30 %22 %17 %
40Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
14 %17 %17 %
40MsHK Žilina, a.s.
mestská
31 %28 %17 %
40Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
15 %0 %17 %
40Železnice Slovenskej republiky
štátna
74 %58 %17 %
46Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
19 %17 %18 %
46DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
30 %17 %18 %
46KSP, s.r.o.
mestská
32 %22 %18 %
46Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
52 %18 %18 %
46Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
66 %32 %18 %
46Rudné bane, š.p.
štátna
42 %0 %18 %
46Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
10 %78 %18 %
46Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
28 %22 %18 %
46Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
41 %6 %18 %
Priemer
37 %29 %19 %
55Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
32 %6 %19 %
56Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
45 %72 %20 %
57Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
30 %22 %22 %
57Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
38 %6 %22 %
57Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %22 %22 %
57Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %22 %22 %
57Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
8 %22 %22 %
62Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %22 %25 %
63Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
48 %22 %27 %
64Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %16 %28 %
65Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
60 %94 %30 %
66Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
18 %17 %33 %
67Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
25 %38 %39 %
68Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
43 %4 %40 %
69Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
58 %33 %44 %
69Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
59 %42 %44 %
69Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 %17 %44 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
51 %17 %44 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
20 %50 %50 %
73Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
18 %32 %50 %
73Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %44 %50 %
73Tepláreň Košice, a.s.
štátna
40 %38 %50 %
77Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
34 %17 %55 %
78Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %71 %61 %
79Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %88 %67 %
79Slovenská pošta, a.s.
štátna
45 %60 %67 %
79TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
56 %17 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte