Názov
Kategória
II
IV
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
22 %5 %
2ENERGO-SK, a.s.
župná
33 %8 %
2SMS TTSK s.r.o.
župná
36 %8 %
4Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
14 %10 %
5Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
10 %13 %
5Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %13 %
7Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
11 %14 %
8DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
30 %15 %
8Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
18 %15 %
10BPM, s.r.o.
mestská
29 %16 %
10Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
41 %16 %
12Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
18 %17 %
13Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
49 %18 %
13Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
8 %18 %
13Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
38 %18 %
13Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %18 %
13Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
14 %18 %
13Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
15 %18 %
19Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
30 %20 %
19Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
3 %20 %
21Letisko Sliač, a.s.
štátna
42 %21 %
21Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
7 %21 %
21Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
27 %21 %
24Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
42 %22 %
24MH Invest, s.r.o.
štátna
58 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
45 %23 %
26Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
8 %23 %
26Transpetrol, a.s.
štátna
35 %23 %
29Hydromeliorácie, š.p.
štátna
59 %24 %
29KSP, s.r.o.
mestská
32 %24 %
29Rudné bane, š.p.
štátna
42 %24 %
29Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %24 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
30 %25 %
34Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
59 %26 %
35Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
41 %28 %
35Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
10 %28 %
35TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
56 %28 %
35Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
63 %28 %
39Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
39 %30 %
39Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
43 %30 %
39Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
52 %30 %
39Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
41 %30 %
43Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %31 %
Priemer
37 %31 %
44Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
19 %33 %
44Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
48 %33 %
44Verejné prístavy, a.s.
štátna
50 %33 %
47Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
42 %34 %
48Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
57 %35 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
80 %35 %
48Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
41 %35 %
51Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
30 %36 %
51MsHK Žilina, a.s.
mestská
31 %36 %
51Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
66 %36 %
54Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
52 %37 %
55Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
43 %38 %
55Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
18 %38 %
55Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %38 %
58Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
14 %39 %
59BIONT, a.s.
štátna
53 %40 %
59Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
51 %40 %
59Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
17 %40 %
59Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
60 %40 %
63Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
34 %41 %
63Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
28 %41 %
65Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
16 %43 %
65Martinská teplárenská, a.s.
štátna
38 %43 %
67Slovenská pošta, a.s.
štátna
45 %44 %
67Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
24 %44 %
69Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
32 %45 %
69Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
51 %45 %
71Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %47 %
71Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
53 %47 %
73Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
60 %50 %
73Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
58 %50 %
75Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
53 %51 %
76Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
68 %55 %
76Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
20 %55 %
78Železnice Slovenskej republiky
štátna
74 %57 %
79Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
25 %60 %
79Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
45 %60 %
81Tepláreň Košice, a.s.
štátna
40 %70 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte