Názov
Kategória
I
VI
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %67 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %67 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %67 %
4Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %61 %
5Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %55 %
6Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %50 %
6Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %50 %
6Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %50 %
6Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %50 %
10Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %44 %
10Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %44 %
10Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %44 %
10Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %44 %
14Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %40 %
15Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %39 %
16Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %33 %
17Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %30 %
18Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %28 %
19Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %27 %
20Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %25 %
21Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %22 %
21Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %22 %
21Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %22 %
21Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %22 %
21Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %22 %
26Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %20 %
27Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %19 %
Priemer
49 %19 %
28Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %18 %
28DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %18 %
28KSP, s.r.o.
mestská
0 %18 %
28Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %18 %
28Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %18 %
28Rudné bane, š.p.
štátna
0 %18 %
28Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %18 %
28Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %18 %
28Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %18 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %17 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %17 %
37Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %17 %
37MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %17 %
37Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %17 %
37Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %17 %
43BIONT, a.s.
štátna
31 %13 %
43BPM, s.r.o.
mestská
21 %13 %
43Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %13 %
43Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %13 %
43Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %13 %
43Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %13 %
43Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %13 %
43Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %13 %
43Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %13 %
43Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %13 %
43Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %13 %
54Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %11 %
54Transpetrol, a.s.
štátna
79 %11 %
56Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %7 %
56Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %7 %
56Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %7 %
59Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %0 %
59Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %0 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %0 %
59Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %0 %
59Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %0 %
59Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %0 %
59Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %0 %
59Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %0 %
59MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %0 %
59Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %0 %
59Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %0 %
59Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %0 %
59Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %0 %
59SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %0 %
59Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %0 %
59Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %0 %
59Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %0 %
59Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %0 %
59Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %0 %
59Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %0 %
59Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %0 %
59Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %0 %
59Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %0 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte