Názov
Kategória
I
V
Priemer
49 %29 %
1Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %22 %
1ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %17 %
1SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %0 %
1Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %11 %
1Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %22 %
1Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %17 %
1Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %67 %
1DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %17 %
1Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %32 %
1BPM, s.r.o.
mestská
21 %0 %
1Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %6 %
1Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %17 %
1Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %18 %
1Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %11 %
1Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %6 %
1Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %17 %
1Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %17 %
1Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %0 %
1Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %22 %
1Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %17 %
1Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %26 %
1Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %19 %
1Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %26 %
1Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %39 %
1MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %21 %
1Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %72 %
1Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %22 %
1Transpetrol, a.s.
štátna
79 %43 %
1Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %6 %
1KSP, s.r.o.
mestská
0 %22 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
0 %0 %
1Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %33 %
1Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %11 %
1Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %42 %
1Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %22 %
1Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %78 %
1TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %17 %
1Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %69 %
1Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %16 %
1Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %4 %
1Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %56 %
1Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %22 %
1Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %12 %
1Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %17 %
1Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %22 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %53 %
1Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %22 %
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %24 %
1Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %43 %
1Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %35 %
1Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %22 %
1MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %28 %
1Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %32 %
1Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %18 %
1Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %8 %
1Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %17 %
1Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %44 %
1Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %17 %
1BIONT, a.s.
štátna
31 %0 %
1Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %22 %
1Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %22 %
1Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %94 %
1Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %17 %
1Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %22 %
1Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %71 %
1Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %17 %
1Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %60 %
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %22 %
1Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %6 %
1Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %17 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %88 %
1Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %17 %
1Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %49 %
1Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %33 %
1Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %36 %
1Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %57 %
1Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %50 %
1Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %58 %
1Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %38 %
1Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %90 %
1Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %38 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte