Názov
Kategória
I
III
VI
1KSP, s.r.o.
mestská
0 %50 %18 %
1Rudné bane, š.p.
štátna
0 %80 %18 %
3Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %60 %40 %
3MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %60 %17 %
5Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %59 %17 %
5Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %20 %13 %
5Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %59 %22 %
8Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %0 %17 %
8MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %40 %0 %
8SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %40 %0 %
8Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %33 %17 %
12Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %20 %18 %
13Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %40 %0 %
14Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %59 %0 %
14Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %86 %0 %
16BPM, s.r.o.
mestská
21 %40 %13 %
16Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %45 %22 %
18Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %40 %0 %
19Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %82 %0 %
20BIONT, a.s.
štátna
31 %64 %13 %
20Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %55 %50 %
22TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %64 %67 %
23ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %32 %0 %
24Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %45 %33 %
25Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %82 %0 %
25Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %40 %18 %
Priemer
49 %53 %19 %
27Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %64 %28 %
27Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %68 %13 %
27Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %41 %0 %
27Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %18 %22 %
27Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %100 %13 %
32Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %60 %0 %
33DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %0 %18 %
33Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %60 %18 %
33Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %60 %0 %
36Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %64 %50 %
37Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %73 %17 %
37Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %95 %50 %
37Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %0 %0 %
37Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %82 %0 %
37Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %40 %44 %
42Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %0 %19 %
42Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %50 %39 %
42Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %80 %25 %
42Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %82 %13 %
46Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %77 %61 %
46Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %55 %22 %
46Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %77 %44 %
46Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %20 %44 %
50Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %64 %13 %
50Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %59 %0 %
52Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %40 %27 %
52Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %100 %13 %
54Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %80 %0 %
54Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %40 %0 %
54Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %0 %0 %
57Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %40 %11 %
57Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %68 %18 %
57Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %64 %17 %
60Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %64 %55 %
61Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %55 %30 %
62Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %60 %7 %
62Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %40 %13 %
62Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %68 %67 %
62Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %50 %0 %
62Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %0 %0 %
62Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %73 %13 %
68Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %36 %18 %
69Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %68 %22 %
69Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %59 %7 %
71Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %55 %44 %
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %0 %0 %
73Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %55 %50 %
74Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %86 %20 %
74Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %50 %0 %
74Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %27 %18 %
74Transpetrol, a.s.
štátna
79 %77 %11 %
74Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %55 %13 %
79Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %41 %0 %
80Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %77 %7 %
80Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %67 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte