Názov
Kategória
I
III
V
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %100 %22 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %100 %53 %
3Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %95 %38 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %86 %72 %
4Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %86 %35 %
6Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %82 %18 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %82 %8 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %82 %33 %
6Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %82 %12 %
10Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %80 %6 %
10Rudné bane, š.p.
štátna
0 %80 %0 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %80 %22 %
13Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %77 %71 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %77 %24 %
13Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %77 %42 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
79 %77 %43 %
17Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %73 %57 %
17Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %73 %90 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %68 %22 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %68 %18 %
19Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %68 %17 %
19Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %68 %60 %
23BIONT, a.s.
štátna
31 %64 %0 %
23Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %64 %16 %
23Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %88 %
23Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %64 %17 %
23Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %64 %22 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %64 %44 %
23TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %64 %17 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %64 %58 %
31Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %60 %36 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %60 %4 %
31Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %60 %22 %
31MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %60 %28 %
31Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %60 %22 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %60 %11 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %59 %22 %
37Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %59 %22 %
37Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %59 %11 %
37Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %59 %6 %
37Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %59 %49 %
42Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %55 %50 %
42Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %55 %32 %
42Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %55 %22 %
42Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %55 %33 %
42Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %55 %69 %
42Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %55 %94 %
Priemer
49 %53 %29 %
48KSP, s.r.o.
mestská
0 %50 %22 %
48Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %50 %22 %
48Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %50 %38 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %50 %43 %
52Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %45 %17 %
52Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %45 %22 %
54Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %41 %26 %
54Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %41 %67 %
56BPM, s.r.o.
mestská
21 %40 %0 %
56Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %40 %39 %
56Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %40 %26 %
56Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %40 %17 %
56MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %40 %21 %
56Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %40 %19 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %40 %22 %
56SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %40 %0 %
56Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %40 %56 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %40 %6 %
56Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %40 %17 %
67Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %36 %17 %
68Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %33 %0 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %32 %17 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %27 %32 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %20 %17 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %20 %78 %
71Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %20 %17 %
74Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %18 %22 %
75DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %0 %17 %
75Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %0 %17 %
75Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %0 %6 %
75Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %0 %17 %
75Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %0 %17 %
75Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %0 %11 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %0 %17 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte