Názov
Kategória
I
III
IV
1Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %100 %44 %
1Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %100 %33 %
3Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %95 %70 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %86 %23 %
4Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %86 %35 %
6Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %82 %18 %
6Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %82 %38 %
6Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %82 %24 %
6Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %82 %31 %
10Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %80 %24 %
10Rudné bane, š.p.
štátna
0 %80 %24 %
10Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %80 %30 %
13Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %77 %43 %
13Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %77 %35 %
13Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %77 %26 %
13Transpetrol, a.s.
štátna
79 %77 %23 %
17Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %73 %55 %
17Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %73 %60 %
19Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %68 %36 %
19Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %68 %37 %
19Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %68 %47 %
19Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %68 %44 %
23BIONT, a.s.
štátna
31 %64 %40 %
23Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %64 %30 %
23Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %47 %
23Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %64 %41 %
23Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %64 %40 %
23Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %64 %38 %
23TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %64 %28 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %64 %57 %
31Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %60 %51 %
31Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %60 %30 %
31Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %60 %13 %
31MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %60 %36 %
31Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %60 %41 %
31Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %60 %25 %
37Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %59 %20 %
37Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %59 %28 %
37Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %59 %18 %
37Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %59 %18 %
37Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %59 %50 %
42Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %55 %55 %
42Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %55 %15 %
42Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %55 %40 %
42Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %55 %50 %
42Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %55 %28 %
42Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %55 %40 %
Priemer
49 %53 %31 %
48KSP, s.r.o.
mestská
0 %50 %24 %
48Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %50 %5 %
48Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %50 %60 %
48Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %50 %35 %
52Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %45 %38 %
52Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %45 %23 %
54Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %41 %21 %
54Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %41 %14 %
56BPM, s.r.o.
mestská
21 %40 %16 %
56Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %40 %22 %
56Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %40 %21 %
56Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %40 %43 %
56MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %40 %22 %
56Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %40 %21 %
56Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %40 %33 %
56SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %40 %8 %
56Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %40 %30 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %40 %16 %
56Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %40 %45 %
67Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %36 %33 %
68Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %33 %18 %
69ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %32 %8 %
70Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %27 %36 %
71Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %20 %17 %
71Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %20 %28 %
71Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %20 %20 %
74Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %18 %34 %
75DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %0 %15 %
75Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %0 %39 %
75Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %0 %45 %
75Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %0 %18 %
75Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %0 %13 %
75Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %0 %10 %
75Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %0 %18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte