Názov
Kategória
I
III
IV
V
VI
1Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
mestská
81 %77 %35 %24 %7 %
1Lesy Slovenskej republiky, š.p.
štátna
81 %64 %47 %88 %67 %
3Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
80 %41 %14 %67 %0 %
4Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s.
štátna
79 %86 %23 %72 %20 %
4Mestské lesy Košice a.s.
mestská
79 %50 %5 %22 %0 %
4Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
79 %27 %36 %32 %18 %
4Transpetrol, a.s.
štátna
79 %77 %23 %43 %11 %
4Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
štátna
79 %55 %28 %69 %13 %
9Exportno-importná banka Slovenskej republiky
štátna
75 %55 %55 %50 %50 %
10Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
74 %0 %10 %11 %0 %
11Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
štátna
73 %55 %50 %33 %44 %
12Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
mestská
69 %68 %36 %22 %22 %
12Rozhlas a televízia Slovenska
štátna
69 %59 %50 %49 %7 %
14Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
župná
68 %36 %33 %17 %18 %
15Bratislavská teplárenská, a.s.
štátna
67 %60 %51 %36 %7 %
15Letisko Sliač, a.s.
štátna
67 %40 %21 %26 %13 %
15Slovenská pošta, a.s.
štátna
67 %68 %44 %60 %67 %
15Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
štátna
67 %50 %35 %43 %0 %
15Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
vodárenská
67 %0 %18 %17 %0 %
15Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
štátna
67 %73 %60 %90 %13 %
21Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
štátna
65 %55 %40 %94 %30 %
22Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
štátna
64 %64 %41 %17 %55 %
23Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
mestská
63 %40 %22 %39 %11 %
23Mincovňa Kremnica, š.p.
štátna
63 %68 %37 %18 %18 %
23Železnice Slovenskej republiky
štátna
63 %64 %57 %58 %17 %
26Hydromeliorácie, š.p.
štátna
62 %80 %24 %6 %0 %
26Martinská teplárenská, a.s.
štátna
62 %40 %43 %17 %0 %
26Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
62 %0 %18 %17 %0 %
29Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
61 %40 %33 %22 %27 %
29Verejné prístavy, a.s.
štátna
61 %100 %33 %53 %13 %
31Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
štátna
60 %64 %40 %22 %13 %
31Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
60 %59 %18 %11 %0 %
33Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
58 %77 %43 %71 %61 %
33Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
58 %55 %40 %22 %22 %
33Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
štátna
58 %77 %26 %42 %44 %
33Trnavská teplárenská, a.s.
štátna
58 %20 %20 %17 %44 %
37Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
mestská
57 %0 %45 %6 %19 %
37Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
štátna
57 %50 %60 %38 %39 %
37Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
mestská
57 %80 %30 %22 %25 %
37Vodohospodárska výstavba, š.p.
štátna
57 %82 %24 %33 %13 %
41Dopravný podnik Bratislava, a.s.
mestská
56 %73 %55 %57 %17 %
41Tepláreň Košice, a.s.
štátna
56 %95 %70 %38 %50 %
41Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
vodárenská
56 %0 %13 %17 %0 %
41Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
56 %82 %31 %12 %0 %
41Žilinská teplárenská, a.s.
štátna
56 %40 %45 %17 %44 %
46Slovenská konsolidačná, a.s.
štátna
55 %64 %38 %44 %50 %
47DLHOPIS, o.c.p., a.s.
štátna
54 %0 %15 %17 %18 %
47Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
štátna
54 %60 %41 %22 %18 %
47Zvolenská teplárenská, a.s.
štátna
54 %60 %25 %11 %0 %
50Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
52 %60 %13 %22 %0 %
51Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
štátna
50 %64 %30 %16 %28 %
51Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p.
štátna
50 %68 %47 %17 %13 %
51Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %41 %21 %26 %0 %
51Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
štátna
50 %18 %34 %22 %22 %
51Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
vodárenská
50 %100 %44 %22 %13 %
Priemer
49 %53 %31 %29 %19 %
56Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p.
štátna
48 %82 %18 %18 %0 %
56Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
mestská
48 %40 %16 %6 %18 %
58Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
mestská
43 %45 %38 %17 %33 %
59ENERGO-SK, a.s.
župná
38 %32 %8 %17 %0 %
60TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
štátna
35 %64 %28 %17 %67 %
61BIONT, a.s.
štátna
31 %64 %40 %0 %13 %
61Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
štátna
31 %55 %15 %32 %50 %
63Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
štátna
29 %82 %38 %8 %0 %
64Technická obnova a ochrana železníc, a. s.
štátna
26 %40 %30 %56 %0 %
65BPM, s.r.o.
mestská
21 %40 %16 %0 %13 %
65Technické služby mesta Prešov a.s.
mestská
21 %45 %23 %22 %22 %
67Letisko Poprad - Tatry, a.s.
štátna
19 %59 %28 %22 %0 %
67Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
štátna
19 %86 %35 %35 %0 %
69Nitrianska investičná, s.r.o.
mestská
16 %40 %21 %19 %0 %
70Službyt Nitra, s.r.o.
mestská
14 %20 %28 %78 %18 %
71Mestská televízia Trnava, s.r.o.
mestská
11 %0 %39 %17 %17 %
71MH Invest, s.r.o.
štátna
11 %40 %22 %21 %0 %
71SMS TTSK s.r.o.
župná
11 %40 %8 %0 %0 %
71Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mestská
11 %33 %18 %0 %17 %
75Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
mestská
10 %59 %20 %22 %17 %
75Poľnonákup TATRY, a.s.
štátna
10 %20 %17 %17 %13 %
75Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
župná
10 %59 %18 %6 %22 %
78Letecké opravovne Trenčín, a.s.
štátna
5 %60 %30 %4 %40 %
78MsHK Žilina, a.s.
mestská
5 %60 %36 %28 %17 %
80KSP, s.r.o.
mestská
0 %50 %24 %22 %18 %
80Rudné bane, š.p.
štátna
0 %80 %24 %0 %18 %
 

Rebríček

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte